• Serwis dla Ukraińców w PolsceWiadomościLegalizacjaUsługiZdrowie
  Rejestracja noworodka w Polsce: Procedura krok po kroku
  Żeby zarejestrować nowo narodzone dziecko w Polsce, trzeba spełnić kilka formalności. Redakcja Wprost Ukraina przygotowała instrukcję krok po kroku, która pomoże świeżo upieczonym rodzicom w procesie rejestracji.
  Miniatura: Rejestracja noworodka w Polsce: Procedura...
 • WiadomościSerwis dla Ukraińców w PolscePracaEkspert wyjaśnia
  Jak zrezygnować z pracy w Polsce? Praktyczne porady dla Ukraińców
  Zawierając umowę z pracodawcą w Polsce, należy bezwzględnie zapoznać się z warunkami zwolnienia. Każdy pracownik, który rozpoczyna pracę za granicą, powinien wiedzieć, jak zrezygnować z pracy i znać wszystkie wątki związane z...
  Miniatura: Jak zrezygnować z pracy w Polsce?...
 • Edukacja
  Jak napisać pracę dyplomową w Polsce? Podstawowe kroki
  Studenci kończący studia licencjackie lub magisterskie są zobowiązani do napisania pracy dyplomowej. „Wprost Ukraina” przedstawia kilka etapów, o których trzeba pamiętać.
  Miniatura: Jak napisać pracę dyplomową w Polsce?...

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom