Rejestracja noworodka w Polsce: Procedura krok po kroku

Rejestracja noworodka w Polsce: Procedura krok po kroku

Dodano: 
Ręka małego dziecka
Ręka małego dziecka Źródło:Unsplash
Żeby zarejestrować nowo narodzone dziecko w Polsce, trzeba spełnić kilka formalności. Redakcja Wprost Ukraina przygotowała instrukcję krok po kroku, która pomoże świeżo upieczonym rodzicom w procesie rejestracji.

Każde dziecko urodzone w Polsce, niezależnie od narodowości rodziców, musi zostać zarejestrowane w krajowym rejestrze i otrzymać akt urodzenia. Jeśli jedno z rodziców jest obywatelem Polski, noworodek ma prawo do polskiego obywatelstwa.

Instrukcja rejestracji dziecka w Polsce

Kiedy pierwsze emocje po przywitaniu nowego członka rodziny opadną, przychodzi czas na formalności. Oto, co należy zrobić:

Zgłoś poród w Urzędzie Stanu Cywilnego

Poród należy zgłosić w ciągu 21 dni od otrzymania aktu urodzenia od położnika lub lekarza w szpitalu położniczym. Akt ten zostanie przesłany do Urzędu Stanu Cywilnego w ciągu trzech dni od narodzin.

Przygotuj wymagane dokumenty

Przy rejestracji dziecka w szpitalu będziesz musiał przedstawić następujące dokumenty:

  • Dokument tożsamości (paszport);
  • Akt małżeństwa (z tłumaczeniem przysięgłym, jeśli rodzice nie są w związku małżeńskim);
  • Akty urodzenia rodziców (z tłumaczeniem przysięgłym, jeśli to konieczne).

Złóż wniosek o rejestrację

Wniosek o rejestrację należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego w miejscu urodzenia dziecka. Dokument może złożyć jeden z rodziców, posiadający zdolność do czynności prawnych. Procedura jest bezpłatna. Jeśli preferujesz rejestrację online, potrzebujesz Profilu Zaufanego lub e-dowodu. Proces rejestracji online wygląda następująco:

  • Wejdź na stronę internetową Urzędu Stanu Cywilnego i wybierz opcję „Zgłoś urodzenie dziecka”;
  • Uzupełnij wniosek online.
  • Podpisz wniosek przy użyciu podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego jednego z rodziców.
  • Następnie otrzymasz potwierdzenie na adres e-mail lub skrzynkę ePUAP.
  • Czekaj na odpowiedź z Urzędu Stanu Cywilnego.

Wybierz imię dla dziecka

Możesz nadać dziecku zarówno imię polskie, jak i obce. Urząd Stanu Cywilnego może odmówić nadania imienia, jeśli jest ono ośmieszające, nieprzyzwoite lub zbyt zdrobniałe. Dziecko nie może mieć więcej niż dwóch imion. Pamiętaj, że jeśli nie zgłosisz narodzin dziecka w ciągu 21 dni, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wybierze imię dla dziecka na podstawie karty urodzenia. Masz wtedy 14 dni na złożenie odwołania.

Jak zarejestrować dziecko, jeśli rodzice nie są małżeństwem?

Jeśli rodzice nie są w związku małżeńskim, ojciec dziecka musi złożyć wniosek o uznanie ojcostwa. Może to zrobić przed narodzinami dziecka, w placówce Urzędu Stanu Cywilnego, u polskiego konsula lub w sądzie. Opłata za tę usługę wynosi 33 zł. Matka musi potwierdzić ten dokument w ciągu trzech miesięcy od daty wydania, aby ojciec mógł zarejestrować dziecko.

Rejestracja noworodka w Polsce jest ważnym krokiem, aby dziecko miało dostęp do wszystkich praw i przywilejów. Pamiętaj, że powyższe instrukcje mają charakter ogólny, dlatego zawsze warto skonsultować się z lokalnym Urzędem Stanu Cywilnego, aby uzyskać dokładne informacje i zaktualizowane procedury rejestracyjne.

Czytaj też:
Otwarcie Centrum Pomocy Rodzinie w Warszawie. Gdzie cudzoziemcy mogą zwrócić się po wsparcie?
Czytaj też:
„Poznaj swoje prawa”. Warsztaty edukacyjne dla Ukraińców w Warszawie

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: Serwis Rzeczypospolitej Polskiej gov.pl
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom