Otwarcie Centrum Pomocy Rodzinie w Warszawie. Gdzie cudzoziemcy mogą zwrócić się po wsparcie?

Otwarcie Centrum Pomocy Rodzinie w Warszawie. Gdzie cudzoziemcy mogą zwrócić się po wsparcie?

Dodano: 
Otwarcie Centrum Pomocy Rodzinie w Warszawie
Otwarcie Centrum Pomocy Rodzinie w Warszawie Źródło:Portal miasta Warszawa
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie otworzyło nowy ośrodek kompleksowego wsparcia dla cudzoziemców. Instytucja nawiązała współpracę z organizacjami humanitarnymi działającymi na terenie Warszawy, aby zapewnić pomoc wszystkim cudzoziemcom mieszkającym w stolicy.

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie to miejsce oparte na wiedzy i doświadczeniu specjalistów, oferujące wsparcie dla cudzoziemców w codziennym funkcjonowaniu.

W jego ofercie znajdują się indywidualne programy integracji, wsparcie psychologiczne i pedagogiczne, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, porady prawne, kursy języka polskiego, konsultacje zawodowe, a także szkolenia i seminaria dla pracowników urzędów i instytucji w zakresie współpracy z cudzoziemcami.

Pomoc dla cudzoziemców w Warszawie. Kto może skorzystać?

Pomoc w nowym ośrodku mogą otrzymać wszyscy cudzoziemcy, w tym mieszkańcy Warszawy, m.in.: obywatele Ukrainy, osoby posiadające status ochrony czasowej, uchodźcy oraz cudzoziemcy potrzebujący informacji i wsparcia.

W centrum dostępne są trzy sale konferencyjne, pięć pokoi do indywidualnych konsultacji, strefa komputerowa dla klientów oraz pokój zabaw dla dzieci. Dzięki współpracy Miasta Stołecznego Warszawy i organizacji humanitarnych UNICEF zapewnia salę zabaw i pokoje do poradnictwa, UNHCR dostarcza sprzęt multimedialny i niektóre specjalistyczne usługi, a Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) – szkolenia personelu.

Ośrodek znajduje się na parterze budynku, który został w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i zajmuje powierzchnię prawie 700 m2, w tym około 600 m2 powierzchni użytkowej.

Nowe Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie mieści się w dzielnicy Praga-Południe, przy ulicy Targowej 81. Ośrodek zapewnia wsparcie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 18:00.

Czytaj też:
„Poznaj swoje prawa”. Warsztaty edukacyjne dla Ukraińców w Warszawie
Czytaj też:
Programy pomocowe dla uchodźców z Ukrainy. Kto może ubiegać się o finansowe wsparcie?

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: Oficjalny portal miasta Warszawa
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom