Serwis dla Ukraińców w Polsce Porady, newsy, pomoc

Serwis został stworzony przez Fundację Tygodnika Wprost wspólnie z wydawcą Wprost. Teksty przygotowywane są przez dziennikarzy z Ukrainy. Połączyliśmy 40-letnie doświadczenie redakcji Wprost i zaangażowanie naszych ukraińskich kolegów, by dostarczać najważniejsze wiadomości i praktyczne informacje dla Ukraińców przebywających w Polsce.

Fundacja Tygodnika Wprost

Wojna, którą 24 lutego rozpętał Władimir Putin, dotknęła naszych najbliższych sąsiadów. Miliony Ukraińców znalazły w Polsce schronienie. Według danych Straży Granicznej z początku czerwca, do naszego kraju trafiły już blisko 4 mln osób z Ukrainy. Blisko połowa z nich wróciła do kraju. Wiele osób planuje jednak zostać w Polsce.

Koszmar wojny dotknął także naszych kolegów po fachu, pracowników mediów. Z myślą o nich Fundacja Tygodnika Wprost zainicjowała zbiórkę na rzecz ukraińskich dziennikarzy i ich rodzin. Celem było stworzenie redakcji, która będzie mogła działać na rzecz Ukraińców w Polsce.

Dziennikarze z Ukrainy dla Ukraińców w Polsce

Chcieliśmy, by dziennikarze mogli w ojczystym języku opisywać prawdę o aktualnych wydarzeniach, ale też dostarczać praktyczne informacje dla innych Ukraińców, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia ogarniętego wojną kraju. Zależy nam, żeby poznali Polskę jako kraj gościnny, w którym formalności nie mogą być przeszkodą w odnalezieniu spokoju po wojennych doświadczeniach.

Organizacją przedsięwzięcia zajęła się Fundacja Tygodnika Wprost, która funkcjonuje od 2012 roku. Dotychczas główne obszary jej działalności koncentrowały się na edukacji i wspieraniu zdolnych uczniów z najuboższych rodzin. W związku z wojną na Ukrainie, fundacja skupiła się na pomocy dziennikarzom. W akcję włączyła się redakcja Wprost – tytułu z 40-letnim doświadczeniem w mediach.

Wprost Ukraine

Efektem jest strona Wprost Ukraine, na której znaleźć można najnowsze wiadomości i porady dotyczące m.in. legalizacji pobytu, kwestii ochrony zdrowia czy pracy. Wszystkie treści dostępne są zarówno w języku polskim, jak i ukraińskim. Artykuły przygotowywane są przez dziennikarzy z Ukrainy pod merytorycznym nadzorem redakcji Wprost. W kolejnych miesiącach serwis będzie rozbudowywany o nowe elementy.

Wciąż powiększamy także nasz zespół. Osoby zainteresowane pracą w redakcji proszone są o kontakt pod adresem [email protected].


Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom