Melodie bożonarodzeniowe w Polsce. Muzyczny przewodnik po kolędach

Melodie bożonarodzeniowe w Polsce. Muzyczny przewodnik po kolędach

Dodano: 
Kolędy w kościele
Kolędy w kościele Źródło:Unsplash
W Polsce święta Bożego Narodzenia obchodzi się w ciepłym gronie rodziny i przyjaciół. Miasta ożywiają widowiska jasełkowe i świąteczne koncerty. Jakie kolędy na nich usłyszymy?

W Polsce istnieje ponad 500 kolęd i pastorałek, obejmujących zarówno utwory autorskie, jak i ludowe, a także przetłumaczone z innych języków. Kolęda to pieśń religijna, a pastorałka – świecka. Te pieśni rozbrzmiewają nie tylko podczas Wigilii i Bożego Narodzenia, ale również przed i po świętach, przynosząc radość z narodzin Jezusa Chrystusa.

Jakich kolęd słucha się w Polsce na Boże Narodzenie?

Jedna z najbardziej znanych kolęd w Polsce to „Przybieżeli do Betlejem pasterze”, stworzona w XVII wieku. Jej autor jest nieznany. Kolęda często rozbrzmiewa podczas bożonarodzeniowych nabożeństw. Sporą popularność zyskało też jej wykonanie przez zespół Enej w polsko-ukraińskiej wersji.

Częścią polskiej tradycji bożonarodzeniowej stała się także „Cicha noc”, napisana w Austrii w 1818 roku. To jedna z najbardziej nastrojowych kolęd na świecie.

Polska kolęda „Lulajże Jezuniu” z motywami kołysanki powstała w XVII wieku, a jej motyw został wykorzystany przez Fryderyka Chopina w jego utworze scherzo h-moll op. 20.

Wiele polskich rodzin uwielbia radosną kolędę „Bóg się rodzi”, napisaną przez Franciszka Karpińskiego w 1792 roku. Autor napisał ją na życzenie księżnej Izabeli Lubomirskiej z Czartoryskich.

Popularna kolęda „Gore gwiazda Jezusowi”, pochodząca z XVIII wieku, często rozbrzmiewa na bożonarodzeniowych koncertach.

„Dzisiaj w Betlejem”, z XVII wieku, i „Wśród nocnej ciszy”, utwór z końca XVIII – początku XIX wieku, również należą do kanonu polskich kolęd.

Te bożonarodzeniowe melodie odzwierciedlają bogactwo i ducha bożonarodzeniowej tradycji w Polsce.

Czytaj też:
12 ukraińskich potraw na świątecznym stole. Co je różni od polskich?
Czytaj też:
Zaskoczyło nas w Polsce. Te komunikacyjne kwestie nurtują Ukraińców

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: Wikipedia, Aleteia
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom