Bezpłatne wejścia do obiektów sportowych w Warszawie. Sprawdź szczegóły

Bezpłatne wejścia do obiektów sportowych w Warszawie. Sprawdź szczegóły

Dodano: 
Ilustracyjne zdjęcie dziewczyny na lodowisku
Ilustracyjne zdjęcie dziewczyny na lodowisku Źródło:Pexels
W czasie przerwy świątecznej Warszawa oferuje wiele atrakcji, które są dostępne dla mieszkańców bez żadnych opłat. To świetna okazja, aby pożegnać stary rok aktywnie, a przy okazji się zrelaksować.

Stolica Polski organizuje aktywną przerwą świąteczną dla swoich mieszkańców, zapraszając ich do bezpłatnego korzystania z miejskich basenów i lodowisk. W ramach promocji, która potrwa od 27 do 31 grudnia, Warszawa zapewnia dostęp do różnorodnych obiektów sportowych. Aby dołączyć do świątecznej zabawy, należy posiadać Kartę Warszawiaka lub Kartę Młodego Warszawiaka.

W tych dniach bezpłatnie skorzystasz z obiektów sportowych w tych lokalizacjach:

  • Ośrodek „Inflancka” – basen (60 minut)
  • Ośrodek „Namysłowska” – basen (60 minut)
  • Ośrodek „Grzybowska” – basen (60 minut)
  • Ośrodek „Rozbrat” – basen (60 minut)
  • Ośrodek „Polonia” – basen (45 minut od 06:00 do 19:00)
  • Ośrodek „Stegny” – jazda na łyżwach (27-29 grudnia od 08:30 do 14:30 oraz 30-31 grudnia od 12:00 do 14:00)
  • lodowisko w Ośrodku „Moczydło”

Warto zaznaczyć, że ze względu na pogarszające się warunki atmosferyczne, zapowiadane wcześniej bezpłatne lodowiska na Rynku Staromiejskim oraz pod Pałacem Kultury i Nauki są obecnie nieczynne. O wszystkich korzystnych ofertach dla mieszkańców Warszawy można przeczytać pod linkiem.

Aby otrzymać Kartę Warszawiaka, która zapewnia szereg korzyści i zniżek, należy opłacać podatek dochodowy od osób fizycznych lub być stałym mieszkańcem stolicy.

Czytaj też:
Multimedialna wystawa „Dziadek do orzechów” w Warszawie. Zanurz się w świat baśni

Opracowała: Anastasija Bohdan
Źródło:
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastasija Bohdan dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom