„Poznaj swoje prawa”. Warsztaty edukacyjne dla Ukraińców w Warszawie

„Poznaj swoje prawa”. Warsztaty edukacyjne dla Ukraińców w Warszawie

Dodano: 
Ludzie słuchają prowadzącego warsztatu
Ludzie słuchają prowadzącego warsztatu Źródło: Unsplash
15 czerwca w Warszawie odbędą się warsztaty edukacyjne dedykowane Ukraińcom. Podczas wydarzenia uczestnicy będą mieli okazję lepiej poznać swoje prawa i obowiązki podczas pobytu w Polsce. Warsztaty odbędą się zarówno w formie stacjonarnej w Warszawie, jak i online. Udział w nich jest bezpłatny, jednak wymagana jest wcześniejsza rejestracja.

Seminarium „Poznaj swoje prawa” jest skierowane do Ukraińców, którzy byli zmuszeni opuścić swoją ojczyznę i teraz stawiają pierwsze kroki w Polsce. Wydarzenie jest skierowane do osób powyżej 18. roku życia, które już osiedliły się w Polsce lub planują przeprowadzkę do niej.

Podczas seminarium uczestnicy dowiedzą się więcej na temat praw, obowiązków i możliwości migrantów w Polsce. Prowadzący poruszą tematy związane z zakładaniem własnej działalności gospodarczej, znalezieniem pracy, korzyściami społecznymi, procesem legalizacji pobytu oraz płaceniem podatków.

Jak wziąć udział w warsztatach?

Udział w seminarium jest bezpłatny. Wydarzenie będzie prowadzone w języku angielskim z tłumaczeniem symultanicznym na ukraiński (dostępne tylko dla uczestników w Warszawie). Seminarium będzie odbywać się jednocześnie w formie stacjonarnej (w siedzibie DLA Piper w Warszawie, ul. Pereca 1) i online. W obu przypadkach konieczna jest wcześniejsza rejestracja.

Wydarzenie organizuje międzynarodowa kancelaria prawna DLA Piper, której główna siedziba znajduje się w Londynie. DLA Piper posiada regionalne oddziały w ponad 40 krajach na całym świecie, w Ameryce, Azji, Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie

Czytaj też:
Zamknięcie lub zawieszenie działalności gospodarczej w Polsce. Praktyczny przewodnik dla przedsiębiorców
Czytaj też:
Problemy z anulowaniem statusu UKR. Сo robić w przypadku takiej sytuacji?

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: Nasz Wybór
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom