Problemy z anulowaniem statusu UKR. Сo robić w przypadku takiej sytuacji?

Problemy z anulowaniem statusu UKR. Сo robić w przypadku takiej sytuacji?

Dodano: 
Ukraińska flaga
Ukraińska flaga Źródło:Unsplash
Wielu Ukraińców w Polsce zostało ostatnio pozbawionych statusu UKR, czyli statusu uchodźcy. W takiej sytuacji ważne jest, aby być świadomym konsekwencji tej zmiany i wiedzieć, jak postępować, aby utrzymać swoje prawa i dostęp do odpowiednich usług.

Sprawę opisali dziennikarze „Gazety Wyborczej”. Wielu Ukraińców, którzy przebywają w Polsce, boryka się obecnie z problemem anulowania statusu UKR na swoich dokumentach.

Status UKR to oznaczenie, które wskazuje na to, że ta osoba uciekła przed wojną i szuka schronienia w Polsce. Status jest również istotny przy korzystaniu z różnych usług i przywilejów. Jego anulowanie może prowadzić do utraty pewnych uprawnień oraz utrudnić dostęp do niektórych usług. To dzięki niemu Ukraińcy mają prawo do pobytu, pracy, opieki zdrowotnej i innych usług publicznych. Jednak nieoczekiwanie wielu z nich zostało pozbawionych tego prawnego zabezpieczenia.

Utrata statusu UKR. Na czym polega problem?

Najczęściej Ukraińcy tracą status ochrony czasowej UKR po krótkim pobycie w Ukrainie. Problem polega na tym, że po powrocie do Polski uchodźcy są rejestrowani jako turyści.

Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek potwierdził wzrost skarg na utratę statusu ochronnego przez Ukraińców w Polsce. Jego zdaniem problem wynika z niedokładnej rejestracji powrotów, co utrudnia udowodnienie krótszego pobytu za granicą. Anulowanie statusu UKR jest powszechnym problemem, wymagającym poprawy komunikacji i działalności administracyjnej. Zaleca się, aby Ukraińcy pokazywali dokument Diia.pl na granicy i sprawdzali rejestrację daty powrotu. To pomaga uniknąć niepotrzebnej utraty statusu ochronnego i problemów z rejestracją.

Co robić, jeśli status UKR został anulowany?

W przypadku takiej sytuacji ważne jest, aby podjąć odpowiednie kroki w celu zachowania swoich praw i dostępu do usług:

  • Skonsultuj się z odpowiednimi instytucjami: W przypadku anulowania statusu UKR warto skontaktować się z lokalnymi władzami, ambasadą lub konsulatem Ukrainy w Polsce. Można tam uzyskać szczegółowe informacje na temat konkretnych kroków, które należy podjąć w celu rozwiązania problemu;
  • Sprawdź aktualne przepisy i procedury: Ważne jest, aby być świadomym obowiązujących przepisów i procedur dotyczących statusu i dokumentów tożsamości w Polsce. Zmiana statusu może wynikać z wprowadzenia nowych regulacji lub wymagań, dlatego dobrze jest być poinformowanym na ten temat;
  • Skorzystaj z porad prawnych: W przypadku poważnych problemów związanych z anulowaniem statusu UKR warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach migracyjnych. Taki specjalista będzie w stanie udzielić profesjonalnej pomocy i wskazać najlepsze rozwiązania;
  • Monitoruj postępy i zmiany: Należy śledzić wszelkie informacje i aktualności dotyczące zmian w przepisach migracyjnych i statusie UKR. To pozwoli być na bieżąco i podejmować odpowiednie działania w przypadku wprowadzenia nowych regulacji.

W celu wyjaśnienia sprawy można dzwonić na infolinie:

  • Infolinia Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie: +48 (22) 695 67 73;
  • Infolinia Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie: +48 47 721 75 75.
Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: Wyborcza.pl/zakordon.24
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom