Zamknięcie lub zawieszenie działalności gospodarczej w Polsce. Praktyczny przewodnik dla przedsiębiorców

Zamknięcie lub zawieszenie działalności gospodarczej w Polsce. Praktyczny przewodnik dla przedsiębiorców

Dodano: 
Mężczyźni robią notatki
Mężczyźni robią notatki Źródło:Unsplash
Zamknięcie działalności gospodarczej lub jej zawieszenie to często nieunikniony krok dla przedsiębiorców. Przedstawimy praktyczny przewodnik, który pomoże sprawnie przejść przez te procesy.

Zamknięcie lub zawieszenie działalności gospodarczej może okazać się konieczne z różnych przyczyn. Wśród nich są m.in. nieopłacalność biznesu, przeprowadzka lub przejście na emeryturę. Niezależnie od powodu przedsiębiorcy w Polsce powinni być świadomi, w jaki sposób przebiegają te procesy i jakie wiążą się z nim formalności.

Ocena sytuacji finansowej i biznesowej

Pierwszym krokiem przed zamknięciem działalności gospodarczej jest dokładna ocena sytuacji biznesu, w tym finansów. Należy przeprowadzić audyt finansowy, podsumować wszystkie zobowiązania, uregulować zaległości oraz upewnić się, że wszystkie podatki i składki zostały opłacone. Ważne jest również, aby z odpowiednim wyprzedzeniem poinformować pracowników o planowanym zamknięciu firmy, żeby mogli świadomie planować dalszy rozwój kariery zawodowej.

Zawieszenie lub likwidacja działalności

Po ocenie sytuacji finansowej i biznesowej przedsiębiorca powinien podjąć decyzję, czy chce zawiesić działalność, czy też przeprowadzić pełną likwidację firmy. Działalność w Krajowym Rejestrze Sądowym zawieszają spółki prawa handlowego. Należą do nich:

  • spółki osobowe: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna;
  • spółki kapitałowe: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna.

Natomiast likwidacja jednoosobowej działalności gospodarczej wymaga zgłoszenia takiego kroku do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – CEIDG. Zgodnie z polskim portalem rządowym biznes.gov.pl, takie zgłoszenie należy złożyć do siedmiu dni od daty faktycznego zakończenia działalności gospodarczej. Warto pamiętać, że jeżeli działalność kończy spółka cywilna, każdy z jej wspólników musi podjąć decyzję, czy planuje samodzielnie kontynuować działalność gospodarczą.

Informację odnośnie zakończenia pracy działalności gospodarczej można złożyć:

  • online: na rządowej stronie biznes.gov.pl;
  • osobiście: w urzędzie miasta lub gminy;
  • pocztą: przesłać formularz do urzędu miasta lub gminy.

Rozliczenia i dokumentacja

Podczas zamykania działalności gospodarczej niezbędne jest przeprowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym, ZUS-em oraz innymi instytucjami, z którymi firma miała kontakt, współpracowała. Należy sporządzić zeznanie podatkowe, rozliczyć VAT oraz uregulować wszelkie zobowiązania. Ważne jest również przechowanie dokumentacji firmy przez czas określony w stosownych przepisach.

Zamykanie działalności gospodarczej w Polsce to proces, który wymaga odpowiedniej organizacji, wypełnienia formalności i rozliczenia z instytucjami. Przedsiębiorcy powinni mieć świadomość złożoności tego procesu, aby uniknąć potencjalnych komplikacji i negatywnych skutków. Przedstawione w artykule kroki stanowią ogólny przewodnik, a w każdym konkretnym przypadku warto skonsultować się z profesjonalistami, takimi jak prawnicy czy księgowi, aby zakończyć działalność w zgodny z prawem sposób.

Czytaj też:
Problemy z anulowaniem statusu UKR. Сo robić w przypadku takiej sytuacji?

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: biznes.gov.pl / vpolshchi.pl
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom