Закриття або призупинення підприємницької діяльності в Польщі. Практичний посібник для підприємців

Закриття або призупинення підприємницької діяльності в Польщі. Практичний посібник для підприємців

Додано: 
Mężczyźni robią notatki
Mężczyźni robią notatki Джерело:Unsplash
Закриття бізнесу або його призупинення часто є неминучим кроком для підприємців. Ми представляємо практичний посібник, який допоможе вам пройти через ці процеси безболісно.

Закриття або призупинення бізнесу може бути необхідним з різних причин. Серед них – нерентабельність бізнесу, переїзд або вихід на пенсію. Незалежно від причини, підприємці в Польщі повинні знати, як відбуваються ці процеси та які формальності з ними пов'язані.

Оцініть фінансову та ділову ситуацію

Першим кроком перед закриттям бізнесу є ретельна оцінка його стану, в тому числі фінансового. Вам слід провести фінансовий аудит, підсумувати всі зобов'язання, погасити заборгованість і переконатися, що всі податки та внески були сплачені. Важливо також заздалегідь повідомити працівників про заплановане закриття бізнесу, щоб вони могли скласти обґрунтовані плани щодо свого подальшого кар'єрного розвитку.

Призупинення або ліквідація бізнесу

Оцінивши фінансово-господарську ситуацію, підприємець повинен вирішити, чи призупинити бізнес, чи здійснити повну ліквідацію компанії. Компанії комерційного права призупиняють свою діяльність у Національному судовому реєстрі. До них відносяться

  • товариства: повне товариство, командитне товариство, співтовариство, командитне товариство, акціонерне товариство;
  • товариства з обмеженою відповідальністю: товариство з обмеженою відповідальністю, акціонерне товариство.

Якщо ви плануєте закрити свій бізнес, ви повинні повідомити про це Центральний реєстр та інформацію про господарську діяльність – CEIDG. Згідно з даними польського урядового порталу biznes.gov.pl, таке повідомлення необхідно подати протягом семи днів з моменту фактичного припинення підприємницької діяльності.

Інформацію про припинення підприємницької діяльності можна подати:

  • онлайн: на урядовому порталі biznes.gov.pl;
  • особисто: в муніципалітеті або ратуші;
  • поштою: надіслати бланк до міської або ґмінної управи.

Розрахунки та документація

При закритті бізнесу необхідно провести розрахунки з податковою інспекцією, соціальним забезпеченням та іншими установами, з якими компанія контактувала, співпрацювала. Необхідно підготувати податкові декларації, сплатити ПДВ і погасити всі зобов'язання. Важливо також зберігати документацію компанії протягом часу, зазначеного у відповідних нормативних актах.

Закриття бізнесу в Польщі – це процес, який вимагає належної організації, виконання формальностей та розрахунків з установами. Підприємці повинні усвідомлювати складність цього процесу, щоб уникнути можливих ускладнень та негативних наслідків. Кроки, викладені в статті, є загальним керівництвом, і в кожному конкретному випадку варто проконсультуватися з професіоналами, такими як юристи або бухгалтери, щоб завершити бізнес у законний спосіб.

Czytaj też:
Проблеми з анульованням статусу UKR. Що робити в такій ситуації?

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Джерело: biznes.gov.pl / vpolshchi.pl
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ініціатива, яку фінансує Fundacja Tygodnika WPROST в рамках програми: Допомога українським журналістам