Gdzie Ukraińcy mogą wziąć ślub w Polsce? Nowe zasady wchodzą w życie

Gdzie Ukraińcy mogą wziąć ślub w Polsce? Nowe zasady wchodzą w życie

Dodano: 
Flaga Ukrainy
Flaga Ukrainy Źródło:Shutterstock / Mo Photography Berlin
Ministerstwo Integracji poinformowało, że ukraińskie placówki dyplomatyczne za granicą mogą już dokonywać państwowej rejestracji aktów stanu cywilnego za pomocą odpowiedniego rejestru. Podajemy szczegóły.

24 stycznia na oficjalnej stronie Ministerstwa Integracji ukazała się decyzja, w której ogłoszono szereg nowych ustaw związanych z placówkami dyplomatycznymi Ukrainy za granicą. Nowe przepisy mają ułatwić życie Ukraińcom, którzy wyjechali z kraju.

Główną decyzją przyjętą na posiedzeniu gabinetu jest możliwość korzystania przez ukraińskie placówki dyplomatyczne z Państwowego Rejestru Aktów Stanu Cywilnego. Dzięki temu będą mogły prowadzić państwową rejestrację aktów stanu cywilnego, dokonywać zmian w aktach stanu cywilnego, odnawiać je i unieważniać.

Jakie inne uprawnienia przysługują placówkom dyplomatycznym?

Oprócz dotychczasowych uprawnień, zagraniczne placówki dyplomatyczne otrzymały szereg dodatkowych możliwości, m.in. ponownego wydawania zaświadczeń o rejestracji państwowej oraz wypisów z rejestru. Dokumenty będą wydawane niezależnie od miejsca przechowywania wersji papierowej.

Tym samym Ukraińcy za granicą będą mieli łatwiejszy dostęp do usług rejestracji ludności i krótsze terminy oczekiwania na skorzystanie z nich.

Zagraniczne placówki dyplomatyczne, które będą świadczyć usługi rejestracji ludności z wykorzystaniem Rejestru, zostaną wskazane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: Ministerstwo Integracji Ukrainy
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom