Де українці можуть одружитися в Польщі? Нові закони набувають чинності

Де українці можуть одружитися в Польщі? Нові закони набувають чинності

Додано: 
Flaga Ukrainy
Flaga Ukrainy Джерело:Shutterstock / Mo Photography Berlin
Міністерство Інтеграції оголосило, що тепер дипломатичні установи України за кордоном можуть проводити державну реєстрацію актів цивільного стану з використанням відповідного Реєстру. Розповідаємо деталі.

24 січня на офіційному веб-сайті Міністерства інтеграції було опубліковано рішення, яким анонсується низка нових законів, що стосуються дипломатичних представництв України за кордоном. Нові закони покликані полегшити життя українцям, які виїхали за кордон.

Головним рішенням, ухваленим на засіданні Кабміну, є надання можливості українським дипломатичним представництвам користуватися Державним реєстром актів цивільного стану громадян. Це дозволить їм проводити державну реєстрацію актів цивільного стану, вносити зміни до актових записів цивільного стану, поновлювати та анульовувати їх.

Які ще повноваження надаються дипломатичним установам?

На додаток до існуючих повноважень, іноземні дипломатичні представництва отримали низку додаткових можливостей, включаючи переоформлення свідоцтв про державну реєстрацію та виписок з реєстру. Документи будуть видані незалежно від того, де зберігається паперова версія.

Таким чином, українці за кордоном матимуть простіший доступ до послуг з реєстрації актів цивільного стану та скоротять час очікування на їх отримання.

Закордонні дипломатичні установи, які надаватимуть послуги з реєстрації актів цивільного стану з використанням Реєстру, визначатимуться Міністерством закордонних справ.

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Джерело: Ministerstwo Integracji Ukrainy
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ініціатива, яку фінансує Fundacja Tygodnika WPROST в рамках програми: Допомога українським журналістам