Jak złożyć wniosek o przyjęcie na ukraiński uniwersytet? Instrukcja krok po kroku

Jak złożyć wniosek o przyjęcie na ukraiński uniwersytet? Instrukcja krok po kroku

Dodano: 
Studenckie czapki
Studenckie czapki Źródło: Pixabay
Rekrutacja na ukraińskich uniwersytetach trwa od 1 do 31 lipca. Przedstawiamy instrukcję, jak ubiegać się o przyjęcie na studia online.

Wiele ukraińskich uniwersytetów oferuje możliwość studiowania online. Dzięki temu studenci z całego świata mają szansę zdobyć wykształcenie na renomowanych uczelniach, nie wychodząc z domu.

Załóż osobiste konto elektroniczne kandydata

Aby rozpocząć proces rekrutacyjny, musisz zarejestrować się na specjalnej stronie internetowej. Podczas rejestracji należy podać dane osobowe, numer dokumentu, który poświadcza Twoje dotychczasowe wykształcenie oraz dane kontaktowe.

Po pierwszym etapie rejestracji należy przesłać swoje zdjęcie i ewentualnie dodatkowo wymagane dokumenty. Elektroniczne konto kandydata będzie dostępne od 1 lipca do 30 listopada.

Przygotuj się do testów wstępnych i konkursów kreatywnych

Jeśli planujesz ubiegać się o miejsce na kierunku artystycznym lub sportowym, zazwyczaj zachodzi konieczność zdania dodatkowych egzaminów. Jeśli jest taki wymóg, zarejestruj się na swoim koncie osobistym w zakładce „Rejestracja na egzamin wstępny (rozmowa kwalifikacyjna, konkurs kreatywny, egzamin zawodowy)”.

Po zarejestrowaniu otrzymasz informacje dotyczące daty, godziny i miejsca testu. Testy odbywają się od 7 do 18 lipca. Z kolei rejestracja na konkursy kreatywne trwa do 25 lipca. Po tym terminie zostaną wyznaczone konkretne daty ich przeprowadzenia.

Złóż wniosek o przyjęcie

Ostatnim krokiem jest złożenie wniosku online. Możesz złożyć do 5 wniosków o przyjęcie na studia w przypadku edukacji finansowanej przez państwo. Wypełnij rubryki dotyczące ukończonej szkoły, wybierz odpowiedni stopień studiów (licencjat, magister), specjalność, formę kształcenia i źródło finansowania. Należy również wskazać placówkę, do której przyszły student chce się dostać priorytetowo (w przypadku wniosków budżetowych) i przesłać list motywacyjny. Wnioski będą przyjmowane od 19 do 31 lipca.

Sprawdź rekomendacje i potwierdź wybór

5 sierpnia za pośrednictwem elektronicznej platformy pojawią się informacje dotyczące przyjęcia na studia. Musisz potwierdzić wybór do 8 sierpnia do godz. 18:00 osobiście lub za pomocą podpisu elektronicznego. Następnie należy zawrzeć umowę dotyczącą świadczenia usług edukacyjnych z wybraną uczelnią.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące składania wniosków online, możesz skorzystać z linii informacyjnych. Możesz skonsultować się z ekspertami pod numerami telefonów: +38 (044) 290-18-13, +38 (067) 551-24-74, +38 (093) 342-38-63, +38 (095) 281-13-54 lub drogą mailową ([email protected]).

Czytaj też:
Wzmacnianie bezpieczeństwa domu. Jak ochronić się przed włamaniami?
Czytaj też:
„Vintage jest dla każdego”. Wyprzedaż odzieży w Warszawie

Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom