Jak zawiesić bilet komunikacji miejskiej w Warszawie? Instrukcja krok po kroku

Jak zawiesić bilet komunikacji miejskiej w Warszawie? Instrukcja krok po kroku

Dodano: 
Biletomat w Warszawie
Biletomat w Warszawie Źródło:Shutterstock / Longfin Media
Decyzją prezydenta Warszawy utrzymana zostanie możliwość zawieszania i odwieszania ważności biletów komunikacji miejskiej. Podpowiadamy, jak to zrobić.

Zawieszanie ważności biletów długookresowych w warszawskiej komunikacji pozostanie możliwe – taką decyzję podjął prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Wprowadzenie tego rozwiązania miało miejsce w czasie pandemii COVID-19, gdy wiele osób nie korzystało z zakupionych biletów ze względu na ograniczenia życia społecznego w różnych wymiarach. Teraz jednak możliwość zawieszania biletów staje się stałym elementem systemu, mającym ułatwić i jednocześnie zachęcać do korzystania z transportu publicznego.

Jakie są warunki zawieszania biletów?

Bilety, które można zawiesić, to: bilety długookresowe 30 lub 90-dniowe, bilety warszawiaka, metropolitalne, roczne dla rodzin z trojgiem dzieci oraz Bilety Seniora. Niewykorzystany okres ważności biletu można przekodować na inny termin. Zawieszać i odwieszać można także bilety w aplikacji mobiWawa.

Możliwość zawieszenia jest dostępna trzy razy w roku kalendarzowym, przy czym bilet może być zawieszony na nie mniej niż 5 kolejnych dni kalendarzowych. Jeśli okres ważności biletu jest krótszy niż 5 dni, nie można go zawiesić. Termin zawieszenia rozpoczyna się od dnia zgłoszenia zawieszenia przez pasażera i trwa do dnia poprzedzającego odwieszenie. Pasażer nie może dokonać kolejnego zawieszenia, jeśli wcześniej zawieszony bilet nie został odwieszony.

Jak zawiesić i odwiesić ważność biletu?

Sam proces zawieszania i odwieszania ważności biletów jest prosty i zajmuje zaledwie chwilę. Wystarczy wejść na stronę do zawieszania i podać numer karty, na której zapisany jest bilet. Odwieszenie biletu jest również możliwe za pośrednictwem specjalnej strony lub w dowolnym Punkcie Obsługi Pasażera ZTM.

Należy jednak pamiętać, że w przypadku biletów zapisanych na Spersonalizowanej Warszawskiej Karcie Miejskiej lub innym nośniku zaakceptowanym przez ZTM, odwieszenie ważności za pomocą strony internetowej nie spowoduje automatycznego przekodowania niewykorzystanego okresu. Taka operacja jest możliwa jedynie w Punkcie Obsługi Pasażera ZTM. W aplikacji mobiWawa zawieszanie i odwieszanie biletów odbywa się bezpośrednio w aplikacji, bez konieczności korzystania ze strony internetowej.

Czytaj też:
Lawendowe pole pod Warszawą. Nowe miejsce na letnie spacery
Czytaj też:
Czy Ukraińcy dostaną emeryturę w Polsce już po jednym dniu pracy? Wyjaśniamy

Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom