Czy Ukraińcy dostaną emeryturę w Polsce już po jednym dniu pracy? Wyjaśniamy

Czy Ukraińcy dostaną emeryturę w Polsce już po jednym dniu pracy? Wyjaśniamy

Dodano: 
Zdjęcie ilustracyjne, kobieta i dziadek przy stole
Zdjęcie ilustracyjne, kobieta i dziadek przy stole Źródło:Pexels / Andrea Piacquadio
W polskiej przestrzeni informacyjnej, a nawet debacie politycznej, szerzone są fałszywe informacje na temat tego, że Ukraińcy mogą rzekomo ubiegać się o emeryturę po przepracowaniu tylko jednego dnia w Polsce. Poniżej wyjaśniamy, dlaczego jest to nieprawda.

W mediach społecznościowych ponownie rozpowszechniana jest dezinformacja na temat przywilejów dla uchodźców z Ukrainy w Polsce. Autorzy postów twierdzą, że Ukraińcy, którzy pracowali w Polsce co najmniej jeden dzień pod warunkiem umowy o pracę, mogą oficjalnie otrzymać minimalną emeryturę. Polscy politycy również ulegli wpływowi prorosyjskiej propagandy, powtarzając niezweryfikowane informacje.

„Dziennikarze odkryli dziś coś, o czym Konfederacja mówi od dawna. Jeżeli Ukrainiec przepracuje w Polsce chociaż jeden dzień i nabędzie prawa do emerytury na Ukrainie, to dostanie z ZUS polską emeryturę. Kto bogatemu zabroni, stać nas na finansowanie emerytur całej Ukrainie” – napisał na Twitterze polityk Konfederacji, Sławomir Mentzen.

W rozmowie w Radiu Zet poseł Stanisław Tyszka mówił też, że obywatel Ukrainy, który przepracował jeden dzień w Polsce, ma prawo do dodatku z ZUS do ukraińskiej emerytury, która wynosi około 400 zł. Tym samym łączna kwota będzie równa najniższej polskiej emeryturze – 1445 zł netto. Oczywiście takie stwierdzenia wywołują negatywną reakcję polskiego społeczeństwa i są nieprawdziwe. Wyjaśnijmy, dlaczego.

Dwustronna umowa o zabezpieczeniu społecznym z 2012 r.

„Ukraińcy, podobnie jak inni obcokrajowcy, aby dostać polską emeryturę, muszą spełnić określone warunki i odprowadzać składki w naszym kraju. Natomiast dodatek do minimalnej emerytury będzie im przysługiwał tylko wówczas, jeśli mieszkają w Polsce” – czytamy w komunikacie ZUS oraz Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

twitter

W ten sposób polskie władze kontrolują przyznawanie dodatków, ponieważ obywatele Ukrainy, którzy pracowali i wrócili do kraju, nie otrzymują automatycznie żadnych dodatkowych płatności. Informacje o przekroczeniach granicy przekazywane są niezwłocznie przez Straż Graniczną.

Warto również pamiętać o podpisanej w 2012 roku umowie o zabezpieczeniu społecznym między Polską a Ukrainą. Zgodnie z art. 14 tego dokumentu czas przepracowany w jednym państwie jest uznany przez drugie państwo, co ma wpływ na otrzymywanie i wysokość świadczeń emerytalno-rentowych. Artykuł 16 wyjaśnia, że tylko wynagrodzenie otrzymane zgodnie z przepisami prawa danego państwa i składki zapłacone zgodnie z tymi przepisami stanowią podstawę do obliczenia emerytur. Warunek ten reguluje kwestię równości.

„Oznacza ono, że obywatel Ukrainy pracujący w Polsce podlega takim samym prawom i obowiązkom jak polski obywatel. Działa to również w drugą stronę i dotyczy Polaków mieszkających oraz pracujących na terenie Ukrainy” – czytamy w artykule portalu demagog.pl.

Informacja o tym, że obywatel Ukrainy otrzyma polską emeryturę za dzień pracy jest nieprawdziwa i jest częścią kremlowskiej kampanii dezinformacyjnej mającej na celu destabilizację stosunków między narodami ukraińskim i polskim.

Czytaj też:
Legalny pobyt dla uchodźców z Ukrainy przedłużony. Kogo dotyczy ustawa?
Czytaj też:
Uczeń z Ukrainy pobił kolegę? Popularne w sieci nagranie nie powstało w Polsce

Opracowała: Anastasija Bohdan
Źródło: demagog.org.pl
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastasija Bohdan dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom