Legalny pobyt dla uchodźców z Ukrainy przedłużony. Kogo dotyczy ustawa?

Legalny pobyt dla uchodźców z Ukrainy przedłużony. Kogo dotyczy ustawa?

Dodano: 
Flaga Polska
Flaga Polska Źródło:Pexels / freestocks.org
Polska przyjęła ustawę przedłużającą legalny pobyt uchodźców z Ukrainy w kraju. Poniżej wyjaśniamy, kiedy nowe prawo wejdzie w życie i kogo dotyczy.

12 czerwca prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę zmieniającą dotychczasowy dokument dotyczący pomocy Ukraińcom, którzy zostali zmuszeni do emigracji do Polski w związku z rozpoczęciem przez Rosję inwazji na pełną skalę. Wcześniej obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli granicę po 24 lutego, mogli legalnie przebywać i pracować w Polsce do 24 sierpnia 2022 r., czyli przez 18 miesięcy. Dokument został już opublikowany.

Nowe warunki legalnego pobytu uchodźców z Ukrainy

Jak stwierdzono w ustawie, zmiany umożliwiają Ukraińcom posiadającym status UKR pobyt w kraju do 4 marca 2024 roku. Takie regulacje były konieczne, aby zapewnić legalizację pobytu osobom, które nie spełniają podstawowych wymagań do uzyskania karty pobytu. Zmiany te wejdą w życie 14 dni po dacie publikacji.

„Dla ukraińskich studentów uczących się w polskich placówkach edukacyjnych pobyt został przedłużony do 31 sierpnia 2024 roku. Dotyczy to również rodziców i opiekunów niepełnoletnich uczniów” – czytamy w oświadczeniu.

Karta pobytu dla Ukraińców

Od 1 kwietnia 2023 roku uchodźcy z Ukrainy mogą ubiegać się w Polsce o kartę pobytu. Przygotowanie się do tego procesu wymaga nie tylko dużo czasu, ale także upewnienia się, że spełnia się określone warunki uzyskania zezwolenia na pobyt.

Aby ubiegać się o uproszczone zezwolenie na pobyt, celem pobytu w Polsce musi być:

  • wykonywanie pracy (umowa o pracę);
  • wykonywanie pracy wymagającej wysokich kwalifikacji (Bluecard) – w przypadku naukowców, inżynierów, informatyków itp;
  • prowadzenie działalności gospodarczej.

Więcej informacji na temat wszystkich wymagań i składania dokumentów przez Ukraińców w Polsce można znaleźć w naszym artykule na temat legalizacji pobytu dla uchodźców.

Czytaj też:
Międzynarodowa szkoła dla Ukraińców pod Warszawą. Kiedy otwarcie?
Czytaj też:
Rejestracja noworodka w Polsce: Procedura krok po kroku

Opracowała: Anastasija Bohdan
Źródło: Telegram / minre_ua
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastasija Bohdan dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom