Międzynarodowa szkoła dla Ukraińców pod Warszawą. Kiedy otwarcie?

Międzynarodowa szkoła dla Ukraińców pod Warszawą. Kiedy otwarcie?

Dodano: 
Zdjęcie międzynarodowej szkoły STUDY.UA
Zdjęcie międzynarodowej szkoły STUDY.UA Źródło: tabloid.pravda.com.ua
Pod Warszawą powstaje nowoczesna ukraińsko-kanadyjska szkoła, w której będą mogły uczyć się wyłącznie dzieci z Ukrainy. Szkoła oferuje kanadyjski dyplom ukończenia szkoły średniej. Szczegóły dotyczące placówki i jej otwarcia można znaleźć poniżej.

We wrześniu 2023 r. międzynarodowa akademia STUDY.UA otworzy pod Warszawą dwie szkoły dla dzieci uchodźców z Ukrainy. Jedna szkoła znajduje się 15 minut od centrum stolicy, a druga w Piasecznie, 30 minut od Warszawy. Szkoły są otwierane wspólnie z kanadyjskimi partnerami i oferują zintegrowany program kształcenia, który pozwoli absolwentom uzyskać zarówno ukraińskie, jak i kanadyjskie dyplomy ukończenia szkoły średniej.

Jakie programy nauczania są dostępne w szkole?

STUDY.UA łączy w sobie programy nauczania dwóch krajów, Ukrainy i Kanady. Dlatego po ukończeniu szkoły absolwent może wybrać najlepszą dla siebie opcję studiów w kraju lub za granicą.

W klasach od 1 do 7 uczniowie przyswajają podstawowy ukraiński program nauczania na poziomie średnim. W trakcie procesu edukacyjnego stopniowo integrują się ze środowiskiem międzynarodowym, gdzie zaczynają uczyć się niektórych przedmiotów w języku angielskim. Po ukończeniu 8. klasy kanadyjska część programu jest obowiązkowa. Dzięki tym dwóm programom absolwentom szkoły będzie łatwiej dostać się na prestiżowe zagraniczne uniwersytety lub otrzymać stypendia.

„Program szkoły obejmuje również lekcje przywództwa finansowego, inwestycji, cyberbezpieczeństwa, zarządzania, krytycznego myślenia i inteligencji emocjonalnej” – czytamy w tabloid.pravda.

Jakie tryby nauki oferuje ukraińsko-kanadyjska szkoła?

W szkole można wybrać dogodny dla siebie tryb nauki: dzienny, gdy uczniowie uczęszczają na zajęcia od 8:30 do 18:00, lub szkoły z internatem. Druga opcja obejmuje naukę, posiłki, zajęcia sportowe i pozalekcyjne na zamkniętym i stale strzeżonym terenie.

Ponadto szkoła oferuje możliwości rozwoju w obszarach zainteresowań dziecka i znalezienia nowych hobby. Na jej terenie znajdują się:

  • korty tenisowe i do squasha;
  • boiska do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki;
  • wielofunkcyjne sale gimnastyczne;
  • własna jadalnia i studio choreograficzne.

Otwarcie międzynarodowej szkoły odbędzie się 17 czerwca w Warszawie. Prezentacja w Kijowie jest zaplanowana na 10 czerwca w Fairmont Grand Hotel Kyiv. W obu przypadkach, aby otrzymać bezpłatne zaproszenie, należy się zarejestrować. Liczba miejsc jest ograniczona.

Czytaj też:
Відкриття Центру допомоги сім'ї у Варшаві. Де іноземці можуть отримати допомогу?
Czytaj też:
Мультфільм „Мавка. Лісова пісня”. Прем’єра у польських кінотеатрах

Opracowała: Anastasija Bohdan
Źródło: tabloid.pravda.com.ua
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastasija Bohdan dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom