Emerytury trafią do Ukraińców przekazem pocztowym. Jak będzie działał nowy system?

Emerytury trafią do Ukraińców przekazem pocztowym. Jak będzie działał nowy system?

Dodano: 
Młoda kobieta pomaga starszemu mężczyźnie w płaceniu kartą kredytową w Internecie za pomocą laptopa
Młoda kobieta pomaga starszemu mężczyźnie w płaceniu kartą kredytową w Internecie za pomocą laptopa Źródło:Pexels
Ukraińcy mieszkający za granicą, w tym w Polsce, będą mogli wygodniej otrzymywać emerytury oraz państwowe wypłaty dzięki nowemu projektowi. Jak skorzystać z tej usługi?

Zgodnie z decyzją rządu Ukrainy z 11 sierpnia 2023 roku, Ukraińcy mieszkający w innych krajach będą mogli skorzystać z międzynarodowego przekazu pocztowego.

Specjalny projekt, mający na celu uproszczenie otrzymywania świadczeń społecznych dla osób przebywających za granicą, przede wszystkim dotyczy tych, którzy wcześniej korzystali z usług Ukrposzty, ale nie mieli kont bankowych. Inicjatywę poparło Ministerstwo ds. reintegracji czasowo okupowanych terytoriów Ukrainy.

Z nowej usługi będą mogli skorzystać przede wszystkim Ukraińcy w Polsce. W razie potrzeby eksperyment zostanie wdrożony także w innych krajach.

Jak otrzymać emeryturę za pomocą przekazu pocztowego?

Aby korzystać z nowego schematu wypłat, Ukraińcy za granicą będą musieli złożyć wniosek. Będzie to można zrobić poprzez:

  • formularz na stronie internetowej Ukrposzty;
  • wysłanie papierowego wniosku (przykład znajduje się na stronie internetowej poczty ukraińskiej) na adres: Spółka Akcyjna Ukrposzta, ul. Chreszczatyk, 22, Kijów, Ukraina, indeks 01001. Na kopercie należy napisać „pensja za pomocą przekazu pocztowego”.

Międzynarodowy przekaz pocztowy zostanie dostarczony pod adres tymczasowego pobytu wnioskodawcy w ciągu miesiąca następującego po miesiącu, w którym został złożony wniosek. Przeliczenie środków zostanie dokonane w walucie kraju pobytu, zapewniając wygodę i dostępność dla Ukraińców w różnych krajach.

W przypadku dodatkowych pytań zaleca się kontakt z pracownikami Ukrposzty pod numerem telefonu: +38 (044) 323-14-46.

facebookCzytaj też:
Program stypendialny dla Ukrainek. Jak go zdobyć?

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: Ministerstwo ds. reintegracji czasowo okupowanych terytoriów Ukrainy
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom