Program stypendialny dla Ukrainek. Jak go zdobyć?

Program stypendialny dla Ukrainek. Jak go zdobyć?

Dodano: 
Mężczyzna przy laptopie trzyma w ręce kartę płatniczą
Mężczyzna przy laptopie trzyma w ręce kartę płatniczą Źródło: Unsplash
Fundacja „Perspektywy Women in Tech” we współpracy z firmą „Intel Corporation” zaproponowała inicjatywę przyznawania stypendiów dla Ukrainek, które pragną zdobywać wiedzę i prowadzić badania w dziedzinie nauk ścisłych. Przedstawiamy, kto i jak może uzyskać wsparcie finansowe.

Fundacja „Perspektywy Women in Tech” oraz globalny gigant technologiczny „Intel Corporation” ogłosili uruchomienie programu stypendialnego, którego celem jest wsparcie Ukrainek zainteresowanych nauką, technologią, inżynierią i matematyką (STEM).

Program obejmuje dwa etapy:

  • I etap – zgłoszenia są przyjmowane do 25 sierpnia 2023 roku poprzez formularz internetowy;
  • II etap – wyłonienie laureatek i złożenie niezbędnych dokumentów do 8 września 2023 roku.

Jakie korzyści mogą otrzymać uczestniczki programu?

Uczestniczki programu będą miały możliwość otrzymania:

  • Wsparcia finansowego w wysokości 12 tysięcy złotych brutto, które zostanie wypłacone dwukrotnie – w listopadzie 2024 i marcu 2024 roku;
  • Udziału w warsztatach z umiejętności technicznych i programistycznych prowadzonych przez ekspertów z firmy Intel Technology Poland; Mentorstwa oraz wsparcia w poszukiwaniu pracy;
  • Bezpłatnego udziału w Międzynarodowym Szczycie Perspektywy Women in Tech (13-14 czerwca 2024 roku).

Program rozpocznie się od inaugurującego spotkania 27 września 2023 roku w Gdańsku. Planowane jest przyznanie 30 grantów dla nowych kandydatek oraz 20 grantów dla uczestniczek z poprzedniego roku.

Jakie warunki należy spełnić, aby wziąć udział?

Uczestniczki powinny spełniać następujące kryteria:

  • Być studentkami/doktorantkami określonych specjalności na polskich uczelniach w roku akademickim 2023-2024 lub ukończyć ukraińską szkołę i rozpocząć studia na tych specjalnościach w roku akademickim 2023-2024;
  • Komunikatywnie posługiwać się językiem angielskim;
  • Dostarczyć zaświadczenie z polskiej uczelni potwierdzające status studentki/doktorantki.

Jak wziąć udział?

Aby wziąć udział w programie, zgłoszenia należy przesłać do 25 sierpnia za pośrednictwem specjalnego formularza internetowego. Po pierwszym etapie uczestniczki będą zobowiązane przesłać niezbędne dokumenty na wskazany adres e-mail do 10 września. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do weryfikacji dokumentów edukacyjnych i potwierdzenia statusu studentki/doktorantki. Zgłoszenia niekompletne lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Czytaj też:
Jak kupować towary i skorzystać z systemu TAX FREE? Wideoprzewodnik „Wprost Ukraina”
Czytaj też:
Trzy nowe filmy do obejrzenia po ukraińsku w Polsce. Jakie są ceny biletów?

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło:
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom