Jak kupować towary i skorzystać z systemu TAX FREE? Wideoprzewodnik „Wprost Ukraina”

Jak kupować towary i skorzystać z systemu TAX FREE? Wideoprzewodnik „Wprost Ukraina”

Dodano: 
Usługa TAX FREE
Usługa TAX FREE Źródło:Shutterstock / jannoon028
Podróżowanie to nie tylko odkrywanie nowych miejsc i kultur, ale również okazja do zakupów. Kiedy przemierzamy zagraniczne sklepy w poszukiwaniu pamiątek, ubrań czy elektroniki, zwykle nie zastanawiamy się nad tym, ile podatku faktycznie płacimy. Jednak istnieje sposób, aby odzyskać część poniesionych kosztów. Wszystko dzięki usłudze TAX FREE.

TAX FREE to usługa umożliwiająca turystom spoza Unii Europejskiej uzyskanie zwrotu podatku VAT (Value Added Tax) podczas zakupów w krajach UE. To doskonała szansa na zwiększenie swoich oszczędności podczas podróży i bardziej efektywne wykorzystanie budżetu.

TAX FREE. Kto może skorzystać?

Z usługi TAX FREE mogą skorzystać turyści spoza UE, którzy dokonują zakupów na kwotę przekraczającą określoną sumę (łącznie od 200 złotych u jednego sprzedawcy w górę). Warto dodać, że nie wszystkie produkty są objęte tą usługą: paliwo nie kwalifikuje się do zwrotu podatku.

Jak dostać zwrot podatku?

Dzięki wideoprzewodnikowi „Wprost Ukraina” odkryjesz, jak działa ten system, co należy zrobić, aby z niego skorzystać i cieszyć się oszczędnościami podczas swoich zagranicznych zakupów.

Czytaj też:
Elektroniczna kolejka na granicy ukraińskiej. Jakie zmiany wprowadziła Straż Graniczna?
Czytaj też:
Pomoc finansowa w wysokości 700 zł. Rejestracja dla Ukraińców otwarta

Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom