Elektroniczna kolejka na granicy ukraińskiej. Jakie zmiany wprowadziła Straż Graniczna?

Elektroniczna kolejka na granicy ukraińskiej. Jakie zmiany wprowadziła Straż Graniczna?

Dodano: 
Zdjęcie ilustracyjne, autobus
Zdjęcie ilustracyjne, autobus Źródło: Pexels / Elijah O'Donnell
W tym tygodniu w trybie testowym uruchomiona została „eKolejka” w punkcie „Uściług-Zosin” na granicy ukraińsko-polskiej. Aby przekroczyć granicę, należy zarejestrować się na stronie internetowej przedsięwzięcia. Jaki jest cel tych zmian?

W poniedziałek 7 sierpnia przetestowano nowy pomysł, który ma usprawnić międzynarodowy ruch pasażerski. Od teraz, jak informuje strona ukraińska, przejazd przez punkt kontrolny „Uściług-Zosin” jest możliwy po wcześniejszej rejestracji w elektronicznej kolejce na oficjalnej stronie echerha.gov.ua.

Wprowadzenie „eKolejki” dla autobusów jest częścią reformy międzynarodowego transportu pasażerskiego, która wpłynie na przyspieszenie procesu podróżowania do i z Ukrainy, a także sprawi, że przekraczanie granicy będzie nie tylko szybkie, ale stanie się również wygodniejsze dla pasażerów.

Jak zarejestrować się w „eKolejce”?

Aby kierowca mógł zarezerwować miejsce dla autobusu w „eKolejce”, musi:

  • na stronie echerha.gov.ua wybrać opcję „Dołącz do kolejki”;
  • kliknąć na pole „Autobus” i „Dołącz do kolejki”;
  • wybrać punkt kontrolny „Uściług– Zosin”;
  • wprowadzić dane kierowcy i dane autobusu;
  • sprawdzić wszystkie wprowadzone dane i kliknąć „Dołącz do kolejki”.

System bierze również pod uwagę możliwe opóźnienia autobusów, więc kierowca może „wydłużyć kolejkę” – czyli czas, kiedy pojawi się w punkcie kontrolnym – jeden raz o 4, 6, 8 lub 10 godzin, jeśli na trasie występują jakiekolwiek problemy. Można również jednorazowo zmienić dane kierowcy, który prowadzi konkretny autobus, a miejsce w kolejce – mimo wprowadzonej korekty – pozostanie zapisane.

„W okresie testowym czas oczekiwania na przekroczenie granicy nie ulegnie zmianie, ponieważ jest to tylko kwestia skonfigurowania nowej usługi. Po skonfigurowaniu wszystkich procesów kolejki autobusów pasażerskich przed punktami kontrolnymi powinny zniknąć, a usługi autobusowe będą realizowane wyłącznie zgodnie z »eKolejką«” – podsumowuje ukraińska SG.

Czytaj też:
„Ukraińska książka – dla dzieci za granicą”. Darmowe pozycje dla najmłodszych
Czytaj też:
Zagubienie, uszkodzenie lub opóźniony bagaż na lotnisku. Jak postępować?

Opracowała: Anastasija Bohdan
Źródło:
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastasija Bohdan dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom