„Ukraińska książka – dla dzieci za granicą”. Darmowe pozycje dla najmłodszych

„Ukraińska książka – dla dzieci za granicą”. Darmowe pozycje dla najmłodszych

Dodano: 
Książki
Książki Źródło:Unsplash
Fundacja „Niezłomna Ukraina” rozpoczęła akcję mającą na celu rozwijanie czytelnictwa wśród młodzieży. Podpowiadamy, w jaki sposób ukraińskie dzieci mogą otrzymać darmową paczkę wypełnioną książkami.

Fundacja „Niezłomna Ukraina”, w ramach realizowanej w Polsce inicjatywy „Ukraińska książka – dla dzieci za granicą”, rozda dzieciom ponad 35 000 prezentów. Osoby, które wezmą udział w akcji, otrzymają paczki z 5-6 książkami. Część pozycji z puli do rozdysponowania trafi również do bibliotek szkolnych. Ze zbioru będzie mógł korzystać każdy uczeń, a także nauczyciele, co wpłynie na proces edukacji i wywoła rozmowy na temat ukraińskiej kultury i nie tylko.

Akcja będzie trwała od sierpnia do listopada 2023 roku. Obejmie 11 miast w Polsce: Warszawę, Kraków, Wrocław, Rzeszów, Katowice, Gdańsk, Poznań, Łódź, Lublin, Szczecin i Bydgoszcz.

Jakich autorów książki będzie można znaleźć w paczkach podarunkowych?

Wśród pozycji, które trafią do książkowych paczek podarunkowych, znajdą się utwory wybitnych ukraińskich i światowych autorów, takich jak: Wsewołod Nestajko, Iwan Kotlarewski, Olga Kobylańska, Panas Myrny oraz Jojo Moyes, Stephen King, Mark Twain, Cecelia Ahern, Erich Maria Remarque, Clive Staples Lewis, Tove Jansson i wielu innych.

Jak otrzymać prezent?

Aby dziecko otrzymało książkowy podarunek, rodzice muszą zarejestrować się, korzystając ze specjalnego formularza, a następnie oczekiwać na powiadomienie o dostawie prezentów do konkretnego miasta. Paczki będą rozdawane w wyznaczony dzień i godzinę w określonym miejscu. Aby odebrać podarunek, konieczne będzie podanie numeru PESEL dziecka.

Czytaj też:
Paszport z przedłużonym terminem ważności. Warto wyrobić nowy

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: Fundacja Nezłamna Ukraina
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom