Paszport z przedłużonym terminem ważności. Warto wyrobić nowy

Paszport z przedłużonym terminem ważności. Warto wyrobić nowy

Dodano: 
Ukraiński paszport
Ukraiński paszport Źródło:Pexels
Konsulat Ukrainy w Gdańsku podkreśla, że zamiast posługiwać się paszportem z przedłużonym terminem ważności, warto wyrobić nowy. W Polsce funkcjonuje kilka punktów, w których można ubiegać się o ten dokument.

Zgodnie z obowiązującymi normami i standardami Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego (ICAO) zaleca, aby nie używać tzw. przedłużanych paszportów. Te wymagania opierają się na praktyce różnych przewoźników, którzy świadczą usługi, a także instytucji rządowych, kontrolujących procesy migracyjne.

Paszport z przedłużonym terminem ważności. Warto wyrobić nowy

Posługiwanie się paszportem z przedłużonym terminem ważności może powodować problemy podczas międzynarodowych podróży. Tego typu dokument, który był wydawany Ukraińcom po rozpoczęciu pełnowymiarowej agresji Rosji na Ukrainę, nie musi zostać uznany za ważny.

„Możliwość przedłużania ważności paszportów (...) była szybkim rozwiązaniem rządu Ukrainy na rzecz aktywnej migracji przymusowej Ukraińców w poszukiwaniu bezpiecznego miejsca, w warunkach, gdy nie było możliwości wyrobienia paszportów, a potrzeba wyjazdu była jedną z najważniejszych. To właśnie to rozwiązanie pozwoliło dotrzeć do bezpiecznych miejsc na wszystkich kontynentach świata. Jednak teraz istnieje możliwość wyrobienia paszportu bez przeszkód, nawet przebywając za granicami ojczyzny" – zaznaczyli przedstawiciele Konsulatu Ukrainy w Gdańsku.

Gdzie można ubiegać się o nowy paszport?

Wyrobienie nowego paszportu zagwarantuje, że międzynarodowe podróże będą przebiegały bez przeszkód. W celu uzyskania dokumentu należy zgłosić się do konsulatów Ukrainy lub centrów obsługi przedsiębiorstwa „Dokument”. O wyrobienie ukraińskiego paszportu można ubiegać się w następujących miejscach w Polsce:

  • Warszawa – al. Jerozolimskie 179, Warszawa (Centrum Handlowe „Blue City", piętro +2);
  • Wrocław – plac Grunwaldzki 22, Wrocław (Centrum Handlowe „Pasaż Grunwaldzki”, piętro 0);
  • Gdańsk – al. Grunwaldzka 415, Gdańsk (Centrum Biznesowe „Alchemia Argon”);
  • Kraków – ul. Pawia 5, Kraków (Centrum Handlowe „Galeria Krakowska”, lokal 6, piętro 2).

Czytaj też:
Szukasz pracy? „Nova Post Poland” ostrzega przed oszustami
Czytaj też:
Bezpłatne zajęcia dla młodzieży i dorosłych z Ukrainy. Rejestracja już się rozpoczęła

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: Facebook / Konsulat Generalny Ukrainy w Gdańsku
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom