Zagubienie, uszkodzenie lub opóźniony bagaż na lotnisku. Jak postępować?

Zagubienie, uszkodzenie lub opóźniony bagaż na lotnisku. Jak postępować?

Dodano: 
Mężczyzna z walizką na lotnisku
Mężczyzna z walizką na lotnisku Źródło:Unsplash
Zagubienie bagażu podczas podróży lotniczej nie jest częstym zjawiskiem, ale może stwarzać duże problemy. W tego typu sytuacjach należy podjąć konkretne kroki, aby odzyskać swoją własność. Można ubiegać się o rekompensatę finansową.

Kiedy twoja walizka nie pojawi się na taśmie bagażowej po wylądowaniu samolotu, pierwszy krok, który powinieneś wykonać, to zgłoszenie zaginięcia w punkcie zagubionego bagażu na lotnisku. Tam trzeba okazać dowód tożsamości, kwit nadania bagażu oraz bilet lub kartę pokładową. Następnie należy opisać wygląd walizki i jej zawartość. Po zgłoszeniu zaginięcia do systemu trafia raport PIR (Property Irregularity Report), dzięki czemu bagaż, gdy zostanie odnaleziony, zostanie wysłany pod wskazany przez właściciela adres, a koszt dowozu pokryje linia lotnicza.

Najczęściej zagubiony bagaż jest odnajdywany w ciągu jednego lub dwóch dni, a w większości przypadków powodem zaginięcia jest zbyt krótki czas na dowiezienie walizki do samolotu i załadowanie jej do następnej maszyny lecącej na tej samej trasie. Niemniej, jednak gdy brak dostępu do bagażu powoduje dodatkowe koszty lub trudności, linie lotnicze mogą zapewnić wsparcie w formie zapomogi lub niezbędnych produktów.

Jak ubiegać się o odszkodowanie za zagubiony bagaż?

W sytuacji, gdy bagaż został zagubiony, można ubiegać się o odszkodowanie, jeśli przewoźnik potwierdzi zaginięcie lub jeśli walizki nie wrócą do właściciela w ciągu 21 dni od daty lotu. Aby wniosek został rozpatrzony, niezbędne jest zgłoszenie sprawy w punkcie zagubionego bagażu. Pisemną reklamację należy listownie lub drogą elektroniczną przesłać do linii lotniczych.

W dokumencie należy uwzględnić, co znajdowało się w walizkach oraz kopie rachunków za rzeczy umieszczone w bagażu i samą walizkę lub plecak. Nie wszystkie przedmioty w bagażu rejestrowanym są objęte możliwością otrzymania odszkodowania. Linie lotnicze mogą odmówić jego wypłaty za zagubione cenne przedmioty, które pasażer przewoził w bagażu rejestrowanym.

Maksymalna wysokość rekompensaty wynosi około 7 tysięcy złotych, ale wypłacana kwota jest uzależniona od udokumentowanych strat. Jeśli nie posiadasz kopii rachunków, niektóre linie wyliczają wysokość odszkodowania na podstawie wagi bagażu. Przelicznik wynosi około 118 zł za każdy kilogram zaginionej walizki.

Bagaż uszkodzony i opóźniony. Jak postępować?

W przypadku, gdy bagaż został uszkodzony podczas podróży lotniczej, warto podjąć odpowiednie kroki, aby uzyskać rekompensatę. Po wylądowaniu na lotnisku zrób zdjęcia dokumentujące zniszczenia. Ten krok nie jest obowiązkowy, ale może pomóc w procesie reklamacyjnym. Pamiętaj, że masz tylko 7 dni od daty lotu na złożenie wniosku w tej sprawie.

Jeśli twój bagaż nie dotrze na czas, a jesteś zmuszony kupić przedmioty pierwszej potrzeby, możesz ubiegać się o zwrot kosztów. W takiej sytuacji ważne jest, aby zachować wszystkie rachunki potwierdzające poniesione wydatki. Kopie tych rachunków będą dowodem potrzebnym przy składaniu reklamacji. Masz 21 dni od daty dostarczenia bagażu na złożenie odpowiedniej reklamacji.

Reklamacja do linii lotniczej

W razie wątpliwości dotyczących treści wniosku ws. reklamacji możesz skorzystać z gotowych wzorów dostępnych na stronie Europejskiego Centrum Konsumenckiego. W przypadku, gdy pojawią się dodatkowe problemy lub linie lotnicze nie będą odpowiadać na zażalenie, istnieje możliwość złożenia skargi do lokalnego rzecznika konsumentów w przypadku polskich przewoźników lub do Europejskiego Centrum Konsumenckiego w przypadku linii z innego państwa unijnego. Jako pasażer masz również prawo do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania polubownego przed Rzecznikiem Praw Pasażerów przy Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.

Jak zadbać o swój bagaż przed wylotem?

W celu minimalizacji ryzyka zagubienia bagażu warto nadać mu cechy charakterystyczne i umieścić dane kontaktowe na zewnętrznej i wewnętrznej stronie walizki. Wykonanie kilku zdjęć bagażowi przed lotem również ułatwi ewentualny proces odzyskiwania własności, gdyby wystąpiły jakiekolwiek problemy.

Czytaj też:
Bezpieczny wypoczynek nad wodą. Pakiet porad

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: TVN24.PL
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom