Pomoc finansowa w wysokości 700 zł. Rejestracja dla Ukraińców otwarta

Pomoc finansowa w wysokości 700 zł. Rejestracja dla Ukraińców otwarta

Dodano: 
Uściski dłoni, zdjęcie ilustracyjne
Uściski dłoni, zdjęcie ilustracyjne Źródło:Unsplash
Obywatele Ukrainy, którzy mieszkają w Polsce mogą uzyskać pomoc finansową w wysokości 710 zł. Zostanie ona udzielana w ciągu trzech miesięcy. Zebraliśmy najważniejsze informacje dotyczące rejestracji.

W Polsce rozpoczęła się trzecia edycja rejestracji do programu pomocy finansowej Międzynarodowego Komitetu Ratunkowego. Jest on adresowany do obywateli Ukrainy, którzy zostali zmuszeni do pozostawienia swoich domów przez rosyjską agresję na ich terytorium.

Pomoc finansowa od IRC. Jak się zarejestrować?

Program jest otwarty dla obywateli Ukrainy, którzy poprzednio nie mieli okazji do uzyskania pomocy finansowej od ONZ. Osoby, które nie uczestniczyły w poprzednich programach, kwalifikują się do otrzymania miesięcznej pomocy w wysokości 710 zł dla 1 osoby oraz 610 zł dla każdego członka rodziny. Pomoc finansowa udzielana jest raz w miesiącu przez okres trzech miesięcy.

Aby ją otrzymać, należy wcześniej zarejestrować się online. Osoby, które wypełniły formularz w ciągu dwóch tygodni otrzymają wiadomość SMS lub za pośrednictwem Vibera z informacją o tym, gdzie muszą przyjść w celu wypełnienia wniosku. Po wypełnieniu formularza uczestnicy programu otrzymają SMS z kodem potwierdzającym przekazanie pieniędzy lub zostaną im wydane karty. Będą nimi mogli płacić wszędzie, gdzie akceptowane są karty VISA lub wypłacić pieniądze w bankomacie. Zostaną im także wydane broszury informacyjne. Biuro organizacji znajduje się w Warszawie.

Międzynarodowy Komitet Ratunkowy. Pomoc w kryzysach humanitarnych

Międzynarodowy Komitet Ratunkowy (IRC) pomaga ludziom dotkniętym kryzysami humanitarnymi przetrwać i kontynuować swoje życie. Organizacja działa obecnie w ponad 40 krajach, a także w społecznościach w całej Europie i Ameryce.

„Potrzeby humanitarne przetrwają wojnę w Ukrainie. Miliony Ukraińców uciekły do krajów w sercu Europy, w tym do Polski, gdzie istniejące systemy i struktury są już przygotowane do zaspokojenia ich podstawowych potrzeb. Zadaniem organizacji takich jak IRC jest identyfikacja luk i wzmocnienie tej reakcji, aby lokalne organizacje mogły rozwijać swoją pracę tak długo, jak będą potrzebne” – czytamy na stronie organizacji.

Czytaj też:
Допомога по безробіттю в Польщі. Хто може її отримати і за яких умов?
Czytaj też:
Piknik międzynarodowy „Poznajmy się”. Ukraińska uczta kulturowa na rzecz pokoju

Opracowała: Kateryna Orda
Źródło: the-warsaw.com
Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom