У вас український диплом медсестри або акушерки? Отримайте право на роботу в Польщі

У вас український диплом медсестри або акушерки? Отримайте право на роботу в Польщі

Додано: 
Pielęgniarka z Ukrainy. Zdjęcie ilustracyjne
Pielęgniarka z Ukrainy. Zdjęcie ilustracyjne Джерело:Shutterstock / lunopark
Кожен громадян України, який перебуває на території Польщі та має диплом медичної сестри або акушерки може отримати дозвіл на роботу у медичних закладах Польщі. Розповідаємо, як отримати дозвіл крок за кроком.

Українцям, які перебувають в Польщі та хочуть працювати в медичних закладах нададуть таку можливість. Виконавши ряд вимог та заповнивши документи українці зможуть працювати у будь-якому медичному закладі Польщі, відповідно до кваліфікації.

Умови, яким має відповідати українець

 • мати диплом медичної сестри або акушерки, виданий не в державі-члені Європейського Союзу;
 • мати повну правоздатність;
 • мати стан здоров’я, що дозволяє виконувати професію медичної сестри або акушерки;
 • виявляти бездоганне етичне ставлення

Інструкція: як отримати дозвіл на роботу

Перш за все потрібно заповнити та подати власноручно підписану заяву міністру охорони здоров’я за наявним зразком. Зразки заяв знаходяться на офіційній сторінці Міністерства Здоров'я. Та не забути вказати адресу для листування, адресу електронної пошти та номер телефони, а також додати всі документи, необхідні для її розгляду.

Документи, які потрібні для розгляду заявки:

 • Диплом медичної сестри або акушерки, виданий не в державі-члені Європейського Союзу. Легалізація дипломів чи дублікатів та апостиля на дипломи чи їх дублікати не вимагається;
Важливо пам'ятати, що для українців, які перетнули кордон після 24 лютого 2022 року можна пред'явити безсумнівну копію диплому медичної сестри або акушерки. Протягом 6 місяців після закінчення збройного конфлікту в Україні необхідно надати оригінал диплома або нотаріально засвідчену копію документа.
 • Заявку з текстом: „Усвідомлюючи кримінальну відповідальність за подання неправдивої заяви, заявляю про повну правоздатність”. Обов'язково в заяві вказати прізвище та ім’я заявника, вказівку місця та дату подання заяви і розбірливий підпис.
 • Справка від лікаря, що підтверджує стан здоров’я, який дозволяє виконувати професію медсестри або акушерки. Цей документ може бути виданий як польським лікарем, так і лікарем з України.
 • Також потрібно додати документ із фотографією, що підтверджує громадянство (закордонний паспорт, посвідчення особи) та документ що підтверджує дату перетину кордону з Польщею.

Як підтвердити своє бездоганне етичне ставлення?

Щоб підтвердити у Міністерстві своє бездоганне етичне ставлення потрібно з передати такі документи:

 • Заяву про наступне: „Усвідомлюючи кримінальну відповідальність за подання неправдивої заяви, заявляю про відсутність судимості за умисно скоєний злочин або умисний податковий злочин і що проти мене не ведеться кримінальне провадження у справі умисно скоєного злочину чи податкового злочину, а також заявляю про відсутність обставин, які відповідно до Кодексу професійної етики медичної сестри та акушерки Республіки Польща та інших правових положень у розумінні вимоги, зазначеної у абз. 5 п. 1 ст. 35а Закону від 15 липня 2011 р. про професії медичної сестри та акушерки, могли б вплинути на виконання професії медичної сестри чи акушерки на території Республіки Польща”. Обов'язково в заяві вказати прізвище та ім’я заявника, вказівку місця та дату подання заяви і розбірливий підпис.
 • Документ, що підтверджує відсутність у вас професійної судимості та відповідність вимогам щодо етичного ставлення, виданий компетентним органом у країні, в якій ви виконуєте/виконували професію медичні сестри або акушерки.
 • Заява про наступне: „Я заявляю, що не маю принаймні трьох років професійного досвіду роботи медичною сестрою чи акушеркою впродовж п’яти років, що безпосередньо передують даті подання заяви”.

Які є особливі вимоги до документів?

До документів, які громадяни України подає міністру охорони здоров'я потрібно додати переклади всіх іноземних документів на польську мову, перекладені присяжним перекладачем.

Також потрібно подавати оригінали всіх документів. Замість оригіналів ви можете подати копії, якщо їх відповідність оригіналу засвідчено польським нотаріусом чи консулом або представником сторони, який виступає в якості адвоката, юридичного радника, патентного повіреного чи податкового радника.

Куди надсилати заяву та документи?

Заяву можна надіслати поштою або подати особисто за адресою:

Ministerstwo Zdrowia (Міністерство охорони здоров'я), Departament Rozwoju Kadr Medycznych (Відділ розвитку медичного персоналу), ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.

Оригінали документів, подані разом із заявою, будуть повернуті після закінчення провадження традиційною поштою на адресу для листування, зазначену в заяві.

Скільки коштує послуга?

Послуга щодо надання умовного права на виконання професії медичної сестри або акушерки на території Польщі являється безкоштовною.

Де я зможу працювати у разі згоди на виконання професії?

У разі отримання згоди міністра охорони здоров'я на самостійне виконання професії медсестри/акушерки та надання умовного права на виконання професії, що дає можливість самостійно виконувати професію, протягом всього періоду праці за професією на території Республіки Польща українець виконуватиме професію під наглядом медсестри або акушерки. Це право може бути надано на строк не більше 5 років без можливості його продовження.

Виконувати роботу громадяни України, який отримали досвід зможуть в будь-якому медичному закладі на території Республіки Польща. Після того, як заявник знайде роботу, протягом 7 днів з дня початку надання медичних послуг у цьому закладі потрібно повідомити міністра охорони здоров’я, в якому медичному закладі та на протягом якого періоду особа працюватимете. Надіслати повідомлення потрібно на електронну адресу: [email protected].

Czytaj też:
Як українцям зареєструвати новонароджену дитину в Польщі?

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Джерело: Ministerstwo Zdrowia
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ініціатива, яку фінансує Fundacja Tygodnika WPROST в рамках програми: Допомога українським журналістам