Важливі дні та свята для поляків. Перевір себе в квізі!

Важливі дні та свята для поляків. Перевір себе в квізі!

Додано: 
Polska flaga, zdjęcie ilustracyjne
Polska flaga, zdjęcie ilustracyjne Джерело: Pexels
Звичаї та традиції святкування в Польщі вражають своєю різноманітністю та глибокими історичними коріннями. Перевірте свої знання, відповівши на 10 питань про значущі для поляків дні та свята.

Від урочистих релігійних свят до святкувань, пов'язаних з історичними подіями та сімейною традицією, свята у Польщі є важливою частиною життя та культурного обличчя цієї великої європейської країни. Давайте поглибимося у святкову атмосферу та згадаємо найбільш значущі та цікаві свята, які розкривають багатство та колорит польської культури.

QUIZ:
Квіз. Важливі дати для поляків

Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastasija Bohdan dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ініціатива, яку фінансує Fundacja Tygodnika WPROST в рамках програми: Допомога українським журналістам