Квіз.
Важливі дати для поляків

Звичаї, традиції та історія Польщі наповнені важливими датами, що відображають національну гордість та багатство її культури. Перевірте, чи знаєте ви основні свята, які відзначають поляки!
Ваш результат:

1 / 10 У який день в Польщі відзначають Святвечір?

24 грудня
26 грудня

2 / 10 Коли в Польщі святкують День незалежності?

11 жовтня
11 листопада

3 / 10 Якого числа у Польщі відзначають День матері?

26 травня
13 травня

4 / 10 Коли поляки відзначають День батька?

27 липня
23 червня

5 / 10 Коли відзначається міжнародне свято захисту дітей?

7 вересня
1 червня

6 / 10 Коли у Польщі святкують державне свято Богоявлення?

6 січня
6 лютого

7 / 10 На яку дату припадає День усіх святих?

3 жовтня
1 листопада

8 / 10 День святкування Вознесіння Богоматері?

15 серпня
5 серпня

9 / 10 15 серпня також відзначається...

День Війська Польського
День бабусі та дідуся

10 / 10 Коли святкують День праці у Польщі?

14 лютого
1 травня

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ініціатива, яку фінансує Fundacja Tygodnika WPROST в рамках програми: Допомога українським журналістам