QUIZ.
Ważne daty dla Polaków

Kalendarz jest wypełniony wieloma świętami, które są ważne dla Polaków i odzwierciedlają dumę narodową oraz bogactwo kultury. Sprawdź, czy znasz główne święta obchodzone przez Polaków!
Twój wynik:

1 / 10 Kiedy obchodzona jest w Polsce Wigilia Świąt Bożego Narodzenia?

24 grudnia
26 grudnia

2 / 10 Kiedy obchodzone jest Święto Niepodległości w Polsce?

11 października
11 listopada

3 / 10 Którego dnia obchodzony jest Dzień Matki?

26 maja
13 maja

4 / 10 Kiedy Polacy obchodzą Dzień Ojca?

27 lipca
23 czerwca

5 / 10 Kiedy obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Dziecka?

7 września
1 czerwca

6 / 10 Kiedy w Polsce obchodzi się Święto Trzech Króli?

5 stycznia
6 stycznia

7 / 10 Dzień Wszystkich Świętych obchodzony jest...

3 października
1 listopada

8 / 10 Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przypada na...

15 sierpnia
5 sierpnia

9 / 10 15 sierpnia obchodzone jest także...

Święto Wojska Polskiego
Dzień Babci i Dziadka

10 / 10 Kiedy obchodzone jest w Polsce Święto Pracy?

14 lutego
1 maja

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom