Jak świętują Nowy Rok w Ukrainie?

Sprawdź się w naszym quizie i poznaj specyfikę świętowania ukraińskiego Nowego Roku!
Twój wynik:

1 / 11 Dlaczego Ukraińcy świętują Nowy Rok dwa razy?

ponieważ od 1918 rok data sylwestrowej nocy zmieniła się na 13 stycznia, ale ponad 100 lat temu wypadała 31 grudnia
ponieważ jest to nowo wprowadzona zasada administracyjna

2 / 11 Wieczór z 13 na 14 stycznia jest nazywany:

Małanka
Stary Nowy Rok

3 / 11 W dniu Starego Nowego Roku (14 stycznia) Ukraińcy:

mogą sobie pozwolić na pełne przepychu świętowanie, tańce i kolację bogatą w dania mięsne
mają post

4 / 11 Jak Ukraińcy tradycyjnie obchodzili Małankę?

Po zachodzie słońca wróżyli, zakładali maski na twarz i chodzili od domu do domu, śpiewając kolędy
Tańczyli i śpiewali w rodzinnym gronie

5 / 11 Podczas Małanki świąteczny stół powinien być zastawiony:

skromnie
bardzo bogato

6 / 11 W nocy z 13 na 14 stycznia ukraińskie dziewczęta

wróżą imiona swoich ukochanych
przygotowują się na powitanie świtu przy ognisku

7 / 11 Jaka jest różnica pomiędzy szczedriwkami a kolędami?

kolędy świętują narodziny Chrystusa, szczedriwki życzą rodzinie wszystkiego dobrego
kolędy świętują narodziny Chrystusa, a szczedriwki także zmartwychwstanie

8 / 11 Kiedy tradycyjnie pali się diduch (snop trzymany w domu od Bożego Narodzenia)?

wieczorem 13 stycznia
rano 14 stycznia

9 / 11 Siewcy chodzili od domu do domu i rozsypywali ziarno w pokojach, aby:

zwiększyć zbiory w nowym roku
ochronić się przed złymi duchami

10 / 11 Popularna ukraińska melodia „Szczedryk” to:

kolęda
szczedriwka

11 / 11 Wspomniany utwór za granicą jest znany jako:

„A Christmas Blessing”
„Carol of the Bells”

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom