Quiz o czeburekach.
Co wiesz o tej potrawie?

Przygotowaliśmy kilka pytań, dzięki którym sprawdzisz swoją wiedzę o czeburekach. Aby nie popełnić błędu, przeczytaj wcześniej nasz przepis!
Twój wynik:

1 / 8 Historia czebureków jest związana z...

Krymem
Krakowem

2 / 8 Jaki jest tradycyjny kształt czebureków?

Kwadrat
Półksiężyc

3 / 8 Czym są wypełnione czebureki?

Serem
Soczystym mięsem

4 / 8 Z jakiego mięsa są zazwyczaj przygotowywane czebureki?

Kurczak
Wieprzowina i wołowina

5 / 8 Jakie przyprawy są dodawane do farszu czebureków?

Kurkuma
Sól, pieprz

6 / 8 Ciasto czebureków ma być:

grube
cienkie

7 / 8 Jakie mają być czebureki?

Miękkie na zewnątrz i chrupiące w środku
Chrupiące na zewnątrz i miękkie w środku

8 / 8 Do czebureków dodaje się:

sok jabłkowy
spirytus

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom