Te dni i święta są ważne dla Polaków. Sprawdź się w quizie!

Te dni i święta są ważne dla Polaków. Sprawdź się w quizie!

Dodano: 
Polska flaga, zdjęcie ilustracyjne
Polska flaga, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Pexels
Zwyczaje i tradycje świętowania w Polsce zaskakują swoją różnorodnością i historycznym umocowaniem, przekazywanym z pokolenia na pokolenie. Sprawdź swoją wiedzę, odpowiadając na 10 pytań dotyczących ważnych dla Polaków dni i świąt.

Od świąt religijnych, po te związane z wydarzeniami historycznymi, aż do uroczystości związanych z tradycjami rodzinnymi – święta w Polsce są ważną częścią życia i tożsamości obywateli. Przypomnijmy sobie najważniejsze święta, które ukazują bogactwo i koloryt polskiej kultury.

QUIZ:
QUIZ. Ważne daty dla Polaków
Czytaj też:
Co wiesz o Eurowizji? Sprawdź się w naszym quizie
Czytaj też:
Quiz o polskim sporcie. Pytamy nie tylko o Igę Świątek!

Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastasija Bohdan dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom