Co wiesz o Eurowizji? Sprawdź się w naszym quizie

Co wiesz o Eurowizji? Sprawdź się w naszym quizie

Dodano: 
Zdjęcie ilustracyjne, mikrofon na scenie
Zdjęcie ilustracyjne, mikrofon na scenie Źródło:Pexels / Artem Podrez
Konkurs Eurowizji ma wielu fanów na całym świecie. Zachęcamy do rozwiązania naszego quizu, dzięki któremu sprawdzicie, jak dobrze znacie to muzyczne święto.

W quizie o Eurowizji koncentrujemy się głównie na konkursie z 2023 roku, ale również pytamy o inne edycje tego muzycznego wydarzenia. Pochwalcie się wynikami w komentarzach!

QUIZ:
Co wiesz o Eurowizji? Sprawdź się w naszym quizie

Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom