Co wiesz o Eurowizji?
Sprawdź się w naszym quizie

Przed Wami 10 pytań, za pomocą których sprawdzamy Waszą wiedzę o Eurowizji. Niezależnie czy jesteście jej fanami, czy nie przywiązujecie do tego wydarzenia większej wagi – zachęcamy do rozwiązania naszego testu.
Twój wynik:

1 / 10 67. Konkurs Piosenki Eurowizji odbył się w:

Liverpoolu
Pradze

2 / 10 W 2023 roku Polskę reprezentowała Blanka z utworem:

„Solo”
„Duet”

3 / 10 W 2023 roku Ukrainę reprezentował zespół Tvorchi. Jaki utwór wykonali artyści?

„Heart of Steel”
„Follow your heart”

4 / 10 Kto wygrał Eurowizję w 2023 roku?

Szwecja
Francja

5 / 10 Konkurs Eurowizji w 2023 roku wygrała Loreen z piosenką:

„Tattoo”
„Memory”

6 / 10 W edycji z 2023 roku zaprezentowali się m.in. artyści z:

Australii
Egiptu

7 / 10 Najlepszym wynikiem Polski w historii Eurowizji jest drugie miejsce, kiedy kraj reprezentowała Edyta Górniak. Było to w:

1994 roku
1996 roku

8 / 10 W 2022 roku wygrała Ukraina, którą reprezentował zespół Kalush Orchestra z piosenką „Stefania”. Ale Ukraina triumfowała także m.in. w 2016 roku. Wówczas Jamala zaśpiewała piosenkę:

„1944”
„1990”

9 / 10 W 2022 roku Polskę reprezentował artysta z utworem „River”. Kto zaśpiewał tę piosenkę?

Krystian Ochman
Rafał Brzozowski

10 / 10 Konkurs Eurowizji nie odbył się w 2020 roku. Z jakiego powodu?

pandemii COVID-19
problemów finansowych organizatorów

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom