Тимчасова робота в Польщі. Правила та обов'язки роботодавців і тимчасових працівників

Тимчасова робота в Польщі. Правила та обов'язки роботодавців і тимчасових працівників

Додано: 
Mężczyzna pakujący pudełko
Mężczyzna pakujący pudełko Джерело:Unsplash
Тимчасова робота відіграє важливу роль на польському ринку праці. Варто розуміти пов'язані з нею правила, щоб уникнути юридичних проблем і забезпечити справедливі умови для тимчасових працівників.

Тимчасова робота передбачає виконання конкретних завдань або робіт для роботодавця-користувача протягом періоду часу, який заздалегідь визначений законом. Цей вид роботи може бути сезонним, періодичним або разовим. Він також використовується в ситуаціях, коли постійні працівники не можуть виконати роботу вчасно або коли постійний працівник відсутній, а завдання необхідно виконати.

Коли не можна наймати тимчасового працівника?

Тимчасовому працівникові не можна доручати виконання:

 • особливо небезпечні роботи;
 • роботу на посаді, на якій постійно працює інший працівник, який страйкує;
 • роботи, яка вимагає озброєння охоронця вогнепальною зброєю або предметами, призначеними для виведення людини з ладу за допомогою електричного струму, на володіння якими потрібен дозвіл.

Крім того, тимчасовий працівник не може виконувати роботу того ж типу, що й працівник, з яким роботодавець розірвав трудовий договір з причин, не пов'язаних з працівником, протягом 3 місяців, що передують очікуваній даті початку виконання тимчасової роботи.

Як правильно вибрати агентство тимчасового працевлаштування?

Перш ніж підписати договір з агентством тимчасового працевлаштування, важливо перевірити його надійність. Для цього можна зробити кілька кроків:

 • Переконайтеся, що агентство має свідоцтво, яке підтверджує його внесення до реєстру, що ведеться воєводським маршалком;
 • З'ясуйте, чи агентство працює на ринку тривалий час і чи має постійний офіс;
 • Перевірте якість послуг, що надаються, і чи має агентство страхування відповідальності перед третіми особами (OC).

Обов'язки роботодавця перед агентством тимчасового працевлаштування

Роботодавець-користувач має певні зобов'язання перед агентством тимчасового працевлаштування, наприклад, укласти договір, який міститиме інформацію про:

 • Вид роботи, яку буде виконувати тимчасовий працівник;
 • Кваліфікаційні вимоги, необхідні для роботи в агентстві;
 • Очікувану тривалість тимчасової роботи;
 • Робочий час тимчасового працівника;
 • Місце, де буде виконуватися тимчасова робота;
 • Обов'язки роботодавця перед тимчасовим працівником за посередництвом;
 • Роботодавець повинен забезпечити тимчасовому працівникові;
 • Безпечні та гігієнічні умови праці;
 • Робочий час відповідно до правил, що застосовуються до постійних працівників;
 • Дотримання умов договору щодо виду та місця роботи.;
 • Рівне ставлення щодо умов праці та інших аспектів зайнятості відповідно до законодавства.

Як довго працівник може виконувати тимчасову роботу?

Агенція може відрядити тимчасового працівника на роботу до одного роботодавця-користувача на певний період часу. Обмеженнями є:

 • 18 місяців протягом 36 місяців поспіль. Після закінчення цього періоду той самий тимчасовий працівник може бути повторно направлений до тієї ж компанії ще через 18 місяцівж
 • 36 місяців, якщо тимчасовий працівник виконує завдання відсутнього працівника роботодавця.

Czytaj też:
„Becikowe”. Як отримати фінансову допомогу після народження дитини в Польщі?
Czytaj też:
Як відкрити банківський рахунок в Польщі? Інструкція

Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ініціатива, яку фінансує Fundacja Tygodnika WPROST в рамках програми: Допомога українським журналістам