Пільга на старт бізнесу для підприємців. Які умови необхідно виконати?

Пільга на старт бізнесу для підприємців. Які умови необхідно виконати?

Додано: 
Kobiety pracująca przy laptopie
Kobiety pracująca przy laptopie Джерело:Pexels
Програма „Ulga na start” є важливою підтримкою для підприємців, які розпочинають свій бізнес в Польщі. Обговорюємо умови, які необхідно виконати, щоб скористатися нею, а також пов'язані з цим фінансові наслідки.

Пільга на старт (Ulga na start – ред.) – це підтримка для людей, які започатковують бізнес або розпочинають бізнес щонайменше через п'ять років після призупинення або закриття попереднього бізнесу. Вона дозволяє вести бізнес протягом певного періоду часу без сплати внесків на соціальне страхування. Ось хто може скористатися нею:

 • Фізичні особи, які здійснюють індивідуальну підприємницьку діяльність або є співвласниками цивільних партнерств;
 • Особи, які розпочинають господарську діяльність вперше або відновлюють її після 60 місяців з моменту завершення попередньої діяльності;
 • Особи, які раніше не здійснювали діяльність на користь свого колишнього роботодавця, в якому вони працювали на посаді і здійснювали дії, пов'язані з поточною діяльністю.

Додатково, фермери і домогосподарки, які розпочинають господарську діяльність, також можуть скористатися пільгою на старт за певних умов. Якщо ви відповідаєте цим критеріям, ви можете уникнути сплати внесків до фонду соціального страхування, за умови:

 • Ви були об'єктом страхування в КРУС протягом принаймні 3 років безперервно;
 • Ви продовжуєте вести господарство або працювати в ньому;
 • Ви маєте господарство, площа оброблюваних земель перевищує 1 гектар стандартного обчислення;
 • Ви подали заяву в КРУС щодо продовження страхування;
 • Ви не є працівником або не отримуєте пенсійних чи інших допоміжних виплат.

Як довго можна користуватися пільгою на старт?

Період користування пільгою на старт триває протягом перших 6 повних місяців з моменту розпочатку господарської діяльності. Якщо ви розпочали діяльність у середині місяця, цей місяць не враховується у строку 6 місяців. Якщо ви розпочали діяльність першого числа місяця, цей місяць враховується повністю.

Після закінчення періоду користування пільгою на старт ви можете обрати варіант сплати знижених внесків до фонду соціального страхування протягом наступних 24 місяців. Важливо правильно управляти своєю фінансовою ситуацією після завершення періоду пільги.

Пільга на старт та внески до фонду соціального страхування

Користуючись пільгою на старт, ви сплачуєте лише внесок на медичне страхування. Висота цього внеску залежить від вашого доходу і форми оподаткування. Існують три види оподаткування:

 • Податкова шкала: Внесок на медичне страхування становить 9% бази для обчислення внеску. Якщо дохід протягом місяця менше мінімальної заробітної плати, внесок становить 9% мінімальної заробітної плати, яка діє в даному році;
 • Лінійний податок: Внесок на медичне страхування становить 4,9% бази для обчислення внеску;
 • Патентна система оподаткування: Внесок на медичне страхування є фіксованим і залежить від доходів у 2023 році.

Наслідки користування програмою

Користуванням пільгою на старт супроводжуються певні наслідки. Протягом періоду, коли ви скористалися цією пільгою, ви не отримуєте виплати з обов'язкового страхування в разі хвороби, включаючи хворобний відпустку, виплати в разі вагітності та пологів або виплати реабілітаційних послуг. Ви також не маєте права на виплати у випадку нещасного випадку на роботі або професійного захворювання.

Період, охоплений пільгою на старт, не враховується при визначенні права на майбутні пенсійні виплати, що означає, що він не збільшує розмір майбутньої пенсії.

Czytaj też:
„500 плюс” для громадян України в Польщі. Як подати заявку?
Czytaj też:
Як зареєструватися в Польщі? Що потрібно знати про постійне та тимчасове проживання

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Джерело: biznes.gov.pl
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ініціатива, яку фінансує Fundacja Tygodnika WPROST в рамках програми: Допомога українським журналістам