Працевлаштування неповнолітніх працівників. Регулювання заробітної плати та робочого часу

Працевлаштування неповнолітніх працівників. Регулювання заробітної плати та робочого часу

Додано: 
Dziewczyna przy laptopie piję kawę
Dziewczyna przy laptopie piję kawę Джерело:Pexels
У Польщі існують правила, що регулюють працевлаштування неповнолітніх з метою захисту їхніх прав та забезпечення належних умов праці. Робота для неповнолітніх можлива, але лише за певних умов. Розповідаємо деталі.

У Польщі працевлаштування осіб віком до 18 років регулюється Законом від 26 червня 1974 року. Неповнолітній працівник – це особа, якій виповнилося 15 років, але не виповнилося 18 років. Неповнолітні можуть бути прийняті на роботу, якщо вони закінчили щонайменше вісім класів початкової школи і надали медичну довідку про те, що робота даного типу не загрожує їхньому здоров'ю.

Обов'язки роботодавця щодо неповнолітніх працівників

Роботодавець, який працевлаштовує неповнолітнього, зобов'язаний забезпечити догляд за ним і допомогти йому адаптуватися до належного виконання роботи. Він також повинен вести облік неповнолітніх працівників, а неповнолітні, які працюють за трудовим договором, підлягають соціальному забезпеченню нарівні з іншими працівниками.

Неповнолітній може бути прийнятий на роботу за трудовим договором для виконання легкої роботи. Легка праця не повинна бути небезпечною для життя, здоров'я та психофізичного розвитку. Вона також не повинна перешкоджати виконанню обов'язкового шкільного навчання.

Роботодавець у зв'язку з культурною, художньою, спортивною або рекламною діяльністю може доручити виконання роботи або іншої оплачуваної діяльності дитині віком до 16 років за згодою законного представника або опікуна дитини. Також необхідно отримати дозвіл компетентного інспектора праці.

Учнівство та виробниче навчання

Професійна підготовка молодих працівників може відбуватися шляхом навчання або стажування. „Ви можете укласти договір з метою професійної підготовки у формі виробничого навчання в період прийому кандидатів на навчання в нижчі середні професійні навчальні заклади. Виняток становить договір, укладений з молодою людиною, яка не проходить професійну підготовку в базовій професійній школі – такий договір можна укласти і в інший час”, – читаємо на Biznes.gov.pl.

Зазвичай професійно-технічне навчання триває 36 місяців, а стажування – від 3 до 6 місяців. Молоді люди, які проходять професійне навчання, мають право на винагороду, яка визначається у відсотках від середньомісячної заробітної плати в національній економіці за попередній квартал. З іншого боку, неповнолітні, які проходять виробниче навчання для виконання певної роботи, мають право на оплату праці в розмірі не менше 4 відсотків заробітної плати, розрахованої у відсотках від середньомісячної заробітної плати в народному господарстві за попередній квартал.

Робочий час неповнолітнього. Що потрібно знати?

Згідно з положенням про робочий час для неповнолітніх, особи віком до 16 років не можуть працювати більше 6 годин на день, тоді як неповнолітні віком від 16 років і старше можуть працювати до 8 годин на день. Час навчання також зараховується до цього фонду. Якщо щоденний робочий час неповнолітнього працівника перевищує 4,5 години, роботодавець зобов'язаний надати йому безперервну перерву тривалістю 30 хвилин, яка зараховується до загального робочого часу.

Неповнолітні працівники не можуть залучатися до надурочних робіт та робіт у нічний час, який встановлюється для них з 22:00 до 6:00 (або з 20:00 до 6:00 для осіб молодше 15 років). Перерва в роботі неповнолітнього, яка включає нічний час, повинна тривати не менше 14 годин. Протягом кожного тижня неповнолітній має право на безперервний відпочинок тривалістю не менше 48 годин, включаючи неділю.

Важливо пам'ятати, що законодавство може змінюватися, тому варто постійно перевіряти актуальні правила працевлаштування в Польщі.

Czytaj też:
Чи хочуть біженці з України повернутися на батьківщину? Останнє опитування
Czytaj też:
Документування воєнних злочинів. Як розповісти про них і допомогти покарати винних?

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Джерело: Urząd pracy / biznes.gov.pl
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ініціатива, яку фінансує Fundacja Tygodnika WPROST в рамках програми: Допомога українським журналістам