Присяжні переклади. Чому варто доручити їх професіоналам?

Присяжні переклади. Чому варто доручити їх професіоналам?

Додано: 
Osoba nosząca srebrny pierścionek trzymająca białą okładkę książki
Osoba nosząca srebrny pierścionek trzymająca białą okładkę książki Джерело:Pexels
Присяжні переклади відіграють надзвичайно важливу роль у забезпеченні точного та надійного перекладу документів юридичного та офіційного характеру. Виконаний професіоналами з відповідними повноваженнями, він гарантує, що переклад відповідає оригіналу і має юридичну силу. Розуміння культурних і правових відмінностей між мовами є ключовим елементом цього виду перекладу, що має важливе значення для адміністративних органів, судів, офісів та інших установ.

Присяжний переклад – це вид перекладу, який є офіційним і має юридичну силу для офісів, університетів, шкіл, судів та інших адміністративних органів. Він виконується присяжними перекладачами, які мають спеціальні повноваження, надані державними органами. Присяжні перекладачі несуть відповідальність за правильний переклад офіційних, юридичних, нотаріальних та інших відповідних документів. Записи повинні бути точними.

Присяжний переклад – що це таке?

Дуже важливо, щоб присяжний переклад був не тільки перекладом змісту, а й враховував культурні та правові відмінності між мовами, щоб забезпечити точне розуміння одержувачем. Присяжний переклад необхідний для офіційних документів, таких як свідоцтва про народження, свідоцтва про шлюб, юридичні контракти, акти, дипломи або довідки різного роду. У багатьох країнах існують власні системи присяжного перекладу, які встановлюють стандарти та процедури для таких документів.

Які існують категорії перекладів?

Присяжні переклади виконуються присяжними перекладачами, які мають кваліфікацію для перекладу документів і засвідчують їхню відповідність оригіналам. Існує ряд конкретних категорій перекладів, які залежать від методу перекладу та типу матеріалу, що перекладається.

Наприклад, усний переклад, письмовий переклад, локалізація, аудіовізуальний переклад, послідовний, синхронний, переклад мовою жестів та інші. Вибір правильного типу перекладу залежить від типу тексту, мети перекладу та очікувань одержувача. Кожен вид перекладу вимагає спеціальних навичок, знань і досвіду в певній галузі.

Найпоширенішими мовами, які перекладають у Польщі, є англійська, російська, українська, німецька, французька, іспанська, італійська та голландська. Існує також попит на переклади з менш популярних мов, таких як болгарська, чеська, словацька, хорватська, корейська, японська, грецька, румунська, шведська, китайська, турецька та арабська.

Czytaj też:
Павільйон Свободи. Символ солідарності з Україною у Королівських Лазенках
Czytaj też:
Dobry start 2023/2024. Фінансова допомога для учнів

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Джерело: Nowa Warszawa
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ініціатива, яку фінансує Fundacja Tygodnika WPROST в рамках програми: Допомога українським журналістам