Tłumaczenia przysięgłe. Dlaczego warto zlecić je profesjonalistom?

Tłumaczenia przysięgłe. Dlaczego warto zlecić je profesjonalistom?

Dodano: 
Osoba nosząca srebrny pierścionek trzymająca białą okładkę książki
Osoba nosząca srebrny pierścionek trzymająca białą okładkę książki Źródło:Pexels
Tłumaczenia przysięgłe odgrywają niezwykle istotną rolę w zapewnieniu dokładnego i wiarygodnego przekładu dokumentów. Są wykonywane przez specjalistów z odpowiednimi uprawnieniami, co gwarantuje zgodność tłumaczenia z oryginałem. Zrozumienie różnic kulturowych i prawnych między językami stanowi kluczowy element tego rodzaju tłumaczeń, które są niezbędne dla organów administracji, sądów, urzędów i innych instytucji.

Tłumaczenie przysięgłe to rodzaj tłumaczenia, który ma charakter oficjalny i prawnie ważny dla urzędów, uczelni, szkół, sądów i innych organów administracji. Wykonywane jest przez tłumaczy przysięgłych, którzy posiadają specjalne uprawnienia nadane przez władze państwowe. Na tłumaczach przysięgłych ciąży odpowiedzialność za prawidłowe przekładanie dokumentów urzędowych, prawnych, notarialnych i innych o istotnym znaczeniu. Zapisy muszą być precyzyjne.

Tłumaczenia przysięgłe – co to jest?

Bardzo ważne jest to, że tłumaczenia przysięgłe są nie tylko przekładem treści, ale także uwzględniają różnice kulturowe i prawne między językami, aby zapewnić dokładne zrozumienie przez odbiorcę. Tłumaczenie przysięgłe jest konieczne w przypadku dokumentów urzędowych, takich jak akt urodzenia, świadectwo małżeństwa, umowy prawne, akty notarialne, dyplomy czy różnego rodzaju zaświadczenia. Wiele krajów posiada własne systemy tłumaczeń przysięgłych, które określają standardy i procedury dotyczące tego rodzaju dokumentów.

Jakie kategorie tłumaczeń występują?

Tłumaczenia przysięgłe są wykonywane przez tłumaczy przysięgłych, którzy posiadają stosowne uprawnienia do przekładu dokumentów i poświadczają ich zgodność z oryginałami. Istnieje wiele szczegółowych kategorii tłumaczeń, które są zależnie od sposobu wykonywania tłumaczenia i rodzaju tłumaczonego materiału.

Przykłady to tłumaczenia ustne, pisemne, lokalizacyjne, audiowizualne, „szeptane”, konsekutywne, symultaniczne, migowe i inne. Wybór odpowiedniego rodzaju tłumaczenia zależy od rodzaju tekstu, celu tłumaczenia i oczekiwań odbiorcy. Każdy rodzaj tłumaczenia wymaga specjalistycznych umiejętności, wiedzy i doświadczenia w danej dziedzinie.

Najczęściej tłumaczone języki w Polsce to: angielski, rosyjski, ukraiński, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski i niderlandzki. Istnieje również zapotrzebowanie na tłumaczenia z mniej popularnych języków, takich jak: bułgarski, czeski, słowacki, chorwacki, koreański, japoński, grecki, rumuński, szwedzki, chiński, turecki i arabski.

Czytaj też:
„Dobry start” 2023/2024. Pomoc finansowa dla uczniów
Czytaj też:
Pawilon Wolności. Symbol solidarności z Ukrainą w Łazienkach Królewskich

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: Nowa Warszawa
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom