„Dobry start” 2023/2024. Pomoc finansowa dla uczniów

„Dobry start” 2023/2024. Pomoc finansowa dla uczniów

Dodano: 
Zdjęcie ilustracyjne, akcesoria szkolne
Zdjęcie ilustracyjne, akcesoria szkolne Źródło:Pexels / Dzenina Lukac
Od 1 lipca można składać wnioski o pomoc finansową z programu „Dobry start”. Jak otrzymać wypłatę i kto może na nią liczyć?

Niedawno zakończył się semestr letni w placówkach oświatowych, ale rodzice dzieci w wieku szkolnym powinni już zacząć myśleć o przygotowaniach na kolejny rok nauki. Od 1 lipca dorośli, którzy mają dzieci w wieku od 7 do 20 lat, mogą składać wnioski o jednorazowe świadczenie pieniężne z programu „Dobry start”. W przypadku osób z orzeczeniem niepełnosprawności dodatek przysługuje do 24. roku życia.

Jak ubiegać się o wypłatę? Instrukcja

Jednorazowe świadczenie pieniężne, które ma pomóc w kompletowaniu tzw. wyprawki, wynosi 300 zł. Można się o nią ubiegać, składając wniosek m.in. za pośrednictwem aplikacji mZUS lub portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. We wniosku należy padać takie informacje jak:

  • wskazać, czy jesteś rodzicem, czy opiekunem dziecka;
  • wskazać, dla kogo przeznaczony jest świadczenie;
  • wybrać rok akademicki 2023/2024;
  • wprowadzić swoje dane osobowe i dane dziecka;
  • podpisać dokument podpisem elektronicznym, poświadczając swoją tożsamość.

Wniosek mogą złożyć rodzice dziecka, opiekun prawny, opiekun faktyczny (osoba, która aktualnie sprawuje opiekę nad dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję) oraz pełnoletnie dziecko, które studiuje i nie pozostaje na utrzymaniu rodziców.

Na co można przeznaczyć pieniądze?

O dofinansowanie w wysokości 300 zł można ubiegać się od 1 lipca do 30 listopada. Otrzymane wsparcie finansowe można przeznaczyć m.in. na zakup:

  • ubrań do szkoły,
  • artykułów papierniczych,
  • podręczników.

Czytaj też:
Ucz się polskiego za darmo! Kursy językowe dla Ukraińców

Opracowała: Anastasija Bohdan
Źródło: zus.pl
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastasija Bohdan dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom