Dobry start 2023/2024. Фінансова допомога для учнів

Dobry start 2023/2024. Фінансова допомога для учнів

Додано: 
Zdjęcie ilustracyjne, akcesoria szkolne
Zdjęcie ilustracyjne, akcesoria szkolne Джерело:Pexels / Dzenina Lukac
З 1 липня можна подати заявку на отримання фінансової допомоги за програмою „Dobry start”. Як отримати виплату і хто може на неї розраховувати?

Нещодавно закінчився літній семестр у навчальних закладах, але батькам дітей шкільного віку вже варто замислитися про підготовку до наступного навчального року. З 1 липня дорослі, які мають дітей віком від 7 до 20 років, можуть подати заяву на отримання одноразової грошової допомоги за програмою „Dobry start”. Для тих, хто має довідку про інвалідність, допомога доступна до 24 років.

Як подати заяву на виплату? Інструкція

Одноразова грошова допомога на закуплення необхідного шкільного приладдя становить 300 злотих. Її можна отримати, подавши заяву, зокрема, через додаток mZUS або портал Платформи електронних послуг ZUS. У заяві слід надати таку інформацію, як:

  • вказати, чи ви є батьком або опікуном дитини;
  • вказати, для кого призначена допомога;
  • вибрати навчальний рік 2023/2024
  • вписати свої особисті дані та дані дитини;
  • підписати документ електронним підписом, що засвідчує вашу особу.

Заяву можуть подати батьки дитини, законний опікун, фактичний опікун (особа, яка наразі опікується дитиною і подала заяву про усиновлення до суду) та повнолітня дитина, яка навчається і не перебуває на утриманні батьків.

На що можна використати гроші?

Ви можете подати заявку на отримання гранту в розмірі 300 злотих з 1 липня до 30 листопада. Отриману фінансову підтримку можна використати, зокрема, на придбання:

  • одягу для школи;
  • канцелярського приладдя,
  • підручники.

Czytaj też:
Ucz się polskiego za darmo! Kursy językowe dla Ukraińców

Opracowała: Anastasija Bohdan
Джерело: zus.pl
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastasija Bohdan dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ініціатива, яку фінансує Fundacja Tygodnika WPROST в рамках програми: Допомога українським журналістам