„Jadłodzielnia”. Благодійна ініціатива для усвідомленого вживання продуктів

„Jadłodzielnia”. Благодійна ініціатива для усвідомленого вживання продуктів

Додано: 
Żywność
Żywność Джерело: Pexels
Ініціатива „Jadłodzielnia” – це хороший спосіб поділитися їжею з тими, хто її потребує. Приєднатися до цього важливого екологічного руху може будь-хто. Яких правил слід дотримуватися?

„Jadłodzielnia” – це вражаючий своєю простотою і змістом проект, який розвивається в самому центрі Варшави. Ініціатива полягає в тому, щоб залишати в холодильнику їжу, яка зазвичай потрапляє на звалища, але все ще може бути корисною для когось іншого. Кожен, хто потребує, може забрати залишену їжу для себе абсолютно безкоштовно. Ця ініціатива не лише привертає увагу до проблеми масових харчових відходів, але й нагадує нам про важливість ділитися та допомагати один одному. А також дозволяє переосмислити своє ставлення до споживання.

Які продукти можна залишати?

Необхідно пам'ятати про правила для їжі, яку ви приносите на фудкорт. На місці прийому можна залишати продукти з коротким терміном придатності, які виглядають придатними для споживання, навіть якщо вони прострочені, але не поза межами терміну. Важливо, щоб усе було щільно упаковано, особливо домашні продукти, де необхідно зазначати склад і дату приготування. Сухі продукти можна не відкривати, але вони повинні бути щільно закриті. Тим не менш, не можна залишати страви з сирим м'ясом, яйцями або непастеризованим молоком. Всі ці заходи спрямовані захистити вас та людей, які скористаються продуктами.

Де залишити продукти? Адреса

Зробити добру справу і залишати продукти в спеціально обладнаних пунктах може кожен. На офіційному сайті ініціативи доступна карта зі всіма адресами, а також прописані всі райони, в яких вони наявні.

Така ініціатива стимулює усвідомлене використання ресурсів та сприяє підтримці тих, хто потребує допомоги.

Czytaj też:
Пельмені. Улюблені пиріжки з соковитим начинням

Opracowała: Anastasija Bohdan
Джерело: Jadłodzielnia
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastasija Bohdan dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ініціатива, яку фінансує Fundacja Tygodnika WPROST в рамках програми: Допомога українським журналістам