„Jadłodzielnia”. Inicjatywa na rzecz świadomej konsumpcji żywności

„Jadłodzielnia”. Inicjatywa na rzecz świadomej konsumpcji żywności

Dodano: 
Żywność
Żywność Źródło: Pexels
Inicjatywa „Jadłodzielnia” to dobry sposób na podzielenie się żywnością z potrzebującymi. Każdy może przyłączyć się do tego ważnego ruchu na rzecz ochrony środowiska. Jakich zasad należy przestrzegać?

„Jadłodzielnia” to imponujący w swojej prostocie i znaczeniu projekt, który rozwija się w samym sercu Warszawy. Inicjatywa polega na pozostawieniu w lodówce żywności, która normalnie trafiłaby na wysypiska śmieci, ale może się jeszcze przydać komuś innemu. Każdy potrzebujący może wziąć dla siebie pozostawione jedzenie zupełne za darmo. Inicjatywa ta nie tylko zwraca uwagę na problem masowego marnowania żywności, ale także przypomina nam o znaczeniu dzielenia się i wzajemnej pomocy. Pozwala również przemyśleć nasz stosunek do konsumpcji.

Jakie produkty można zostawić w Jadłodzielni?

Przed przyniesieniem żywności do Jadłodzielni należy pamiętać o kilku zasadach. W lodówce można zostawić produkty z krótkim terminem przydatności do spożycia oraz takie, które wyglądają na zdatne do zjedzenia, nawet jeśli upłynął ich termin przydatności. Ważne jest, aby wszystko było szczelnie zapakowane, zwłaszcza domowe jedzenie, na którym należy odnotować skład i datę przygotowania. Sucha żywność nie może być otwierana, ale musi być szczelnie zamknięta. Nie należy jednak pozostawiać w lodówce surowego mięsa, jaj lub niepasteryzowanego mleka. Wszystkie te środki mają na celu troskę o zdrowie osób, które będą korzystać z żywności. Pamiętajmy o estetyce i czystych opakowaniach. Mówiąc najprościej, przynieś do Jadłodzielni to, co sam mógłbyś zjeść ze smakiem.

Gdzie mogę zostawić żywność w Warszawie? Lista adresów

Każdy może zrobić dobry uczynek i zostawić żywność w specjalnie wyposażonych punktach. Mapa ze wszystkimi adresami jest dostępna na oficjalnej stronie inicjatywy, podobnie jak wszystkie dzielnice, w których są one dostępne.

Takie strefy gastronomiczne pomagają zminimalizować wyrzucanie dobrego jedzenia i wspierają odpowiedzialne zachowania konsumentów. W ten sposób wszyscy możemy przyłączyć się do tworzenia bardziej odpowiedzialnego społecznie środowiska.

Czytaj też:
Pielmieni. Ulubione pierożki z soczystym nadzieniem

Opracowała: Anastasija Bohdan
Źródło: Jadłodzielnia
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastasija Bohdan dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom