„Відео-словник”. Як орендувати квартиру в Польщі?

„Відео-словник”. Як орендувати квартиру в Польщі?

Додано: 
Sypialnia, zdjęcie ilustracyjne
Sypialnia, zdjęcie ilustracyjne Джерело:Pexels
У новому випуску „Відео-словника” Wprost Ukrainа ділиться корисними фразами та словами, які полегшать читачам процес оренди житла в Польщі.

З нашого відео ви дізнаєтесь, як відбувається цей процес у Польщі та як справити хороше враження на орендодавця. Ми крок за кроком розглядаємо типову розмову про оренду житла. Наприкінці повторюємо фрази польською для того, щоб запам'ятати їх разом. Приємного перегляду!

Czytaj też:
Всіх Святих у Польщі. Традиції, звичаї та культурна спадщина
Czytaj też:
Так гурт „Бумбокс” допомагає Україні. Цієї осені вони зіграють у Польщі

Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ініціатива, яку фінансує Fundacja Tygodnika WPROST в рамках програми: Допомога українським журналістам