Як звільнитись з роботи в Польщі? Практичні поради для українців

Як звільнитись з роботи в Польщі? Практичні поради для українців

Додано: 
Pracodawca i pracownik rozwiązują umowę o pracę
Pracodawca i pracownik rozwiązują umowę o pracę Джерело:Shutterstock / Elle Aon
Укладаючи договір із роботодавцем в Польщі, обов’язково варто прочитати умови звільнення. Кожному працівнику, який починає роботу за кордоном варто знати про те, як звільнитися з роботи та про всі нюанси пов’язані з припиненням трудових відносин.

Розпочинаючи роботу в Польщі потрібно перш за все ознайомитись з тим, який вид трудового договору вам пропонує роботодавець. В Польській Республіці існує три основних види трудових угод між працівником і роботодавцем:

  • Умова о праце – стандартний трудовий договір, який підписується при прийомі нового співробітника.
  • Умова злеценя (umowa zlecenia – pol.) – цивільно правовий договір, який укладається на нетривалий термін.
  • Умова о дзело (umowa o dzieło – pol.) – цивільно правовий договір, який укладається на замовлення на певні види робіт.

Як припинити цивільно правовий договір?

У Польщі існує тільки два типи цивільно-правових договорів, які дозволяють вступати у трудові відносини – Umowa o dzieło та Umowa zlecenia.

Працюючи на одному із таких договорів, їх можна розірвати за згодою сторін. У цьому випадку у документі про припинення трудових відносин у Польщі вказують розмір компенсацій та інші деталі. Претензії не будуть розглядатись, якщо документ про звільнення буде підписаний двома сторонами.

Якщо звільнення працівника ухвалював роботодавець або його підрядник, тоді сторони мають один одному пред’явити претензії, які можуть бути підставою до звільнення, працівник ж може з ними не погодитись. Остаточне рішення щодо таких ситуацій ухвалює виключно суд.

Коли повідомляти роботодавцю про бажання звільнитись? У самому законі немає конкретних термінів повідомлення кожній зі сторін про розірвання такого договору, але в більшості роботодавці прописують їх у самій угоді, тому варто її уважно прочитати.

Як звільнитись, коли підписаний трудовий договір?

Офіційний трудовий договір, а саме Umowa o pracę передбачає максимальний захист працівників зі сторони держави, тому що регулюється Трудовим кодексом країни. Укладається такий договір на чітко визначений термін або невизначений. Також її можуть укладати на випробувальний термін.

В трудовому договорі завжди є визначені терміни для повідомлення роботодавця чи працівника про припинення співпрацю. В залежності від стажу ці терміни можуть змінюватись. У випадку, коли ваш стаж становить менше 6 місяців, повідомити іншу сторону необхідно за 2 тижні до дати звільнення. Якщо ви працюєте на підприємстві від 6 місяців до трьох років, то повідомлення відбувається за місяць до дня звільнення, понад три роки – за три місяці.

Якщо ви на випробувальному терміні до 2 тижні, тоді повідомити про своє звільнення потрібно за 3 дні, понад 2 тижні – за 7 днів, 3 місяці – за 2 тижні. В залежності від того, як домовляться сторони – терміни можуть бути змінені або скасовані.

Якщо ж працівниця, у якої трудовий договір, завагітняє або буде перебувати у відпустці щодо догляду за дитиною, то роботодавець немає права звільнити її з роботи.

Звільнити людину без інформування щодо цього працівника можна тільки у тому випадку, якщо працівник перестав відвідувати роботу або вчинила серйозне порушення посадових обов’язків чи злочин.

Що важливо знати щодо звільнення в Польщі?

Під час того, як відбувається ваше звільнення, роботодавець повинен вам оформити świadectwo pracy, це аналог української трудової книжки, яке буде містити інформацію про посаду та період роботи працівника в компанії, його ставку, відпустки, лікарняні та причини звільнення.

Чи можна отримати якусь допомогу безробітним в Польщі?

Українці, які легально перебувають на території Польщі та зареєструвались як безробітні, можуть розраховувати на: роботу, гранти, безоплатні курси, страхування та виплати. Перед цим людина повинна оформити статус безробітного.

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Джерело: TransferGo
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ініціатива, яку фінансує Fundacja Tygodnika WPROST в рамках програми: Допомога українським журналістам