Роботодавець не відправив PIT-11. Що робити?

Роботодавець не відправив PIT-11. Що робити?

Додано: 
Rozliczenie PIT-11
Rozliczenie PIT-11 Джерело:Shutterstock / Longfin Media
Травень - це крайній термін подачі річної податкової декларації у Польщі. До 1 березня всі працівники повинні отримати від роботодавця PIT-11 і розпочати розрахунок. Розповідаємо, що варто робити, якщо працівник не отримав документ до встановленого терміну.

PIT-11 — це декларація, яка є підставою для податкового розрахунку за попередній податковий рік. Цей документ працівник отримує від свого роботодавця.

У документі можна знайти інформацію щодо:

  • доходів, отриманих за рік;
  • витрат, що не підлягають оподаткуванню;
  • авансів та внесків, які роботодавець вираховує із заробітної плати працівника.

Якщо працівник у податковому році працював в кількох роботодавців, то кожен із них повинен до 1 березня видати своїм працівникам PIT-11.

Як отримати PIT-11 від роботодавця?

Обов’язком роботодавця є надсилання декларації до своїх працівників. Перш за все роботодавець надсилає PIT до відповідної податкової інспекції, а до кінця лютого відправляє її робітникам. Отримати PIT-11 працівник може 3 способами: особисто, поштою, в електронному вигляді. Видати PIT-11 роботодавець повинен кожному робітнику, який отримав заробітну плату хоча б раз в розмірі понад 200 злотих.

Якщо роботодавець не відправив PIT-11, це не звільняє працівника від відповідальності перед розрахунком. У 2023 році PIT-11 потрібно розрахувати до 2 травня.

Що робити, якщо працівник не отримав PIT-11?

Якщо працівник не отримує свою декларацію до назначеного терміну, тобто до початку березня, потрібно здійснити декілька кроків:

  • звернутись до роботодавця, його бухгалтера чи відділу кадрів і повідомити про це. Буває, що PIT-11 висилають поштою, тому термін доставки може бути довший;
  • з’ясувати причини затримки та попросити надіслати PIT знову. Також можна попросити надіслати його на електронну адресу, тоді вийде отримати його скоріше.

Якщо вище згадані поради не спрацювали, тоді потрібно звернутись зі скаргою на роботодавця до місцевого податкового управління. Якщо інспекція не відреагує на звернення працівника потрібно особисто зібрати необхідні дані та подати свою податкову декларацію без PIT-11. Це можна зробити на своєму профілі на офіційній сторінці podatki.gov.pl з допомогою профілю на e-PIT.

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Джерело: pit.pl
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ініціатива, яку фінансує Fundacja Tygodnika WPROST в рамках програми: Допомога українським журналістам