Pracodawca nie wysłał PIT-11. Co robić?

Pracodawca nie wysłał PIT-11. Co robić?

Dodano: 
Rozliczenie PIT-11
Rozliczenie PIT-11 Źródło:Shutterstock / Longfin Media
W Polsce termin składania rocznych zeznań podatkowych upływa w maju. Do 1 marca wszyscy pracownicy muszą otrzymać od pracodawcy PIT-11 i rozpocząć rozliczenie. Podpowiadamy, co zrobić, jeśli pracownik nie otrzymał dokumentu w wyznaczonym terminie.

PIT-11 to deklaracja, która służy jako podstawa do obliczenia podatku za dany rok podatkowy. Pracownik otrzymuje ten dokument od swojego pracodawcy.

Dokument zawiera informacje o:

  • uzyskanych za dany rok dochodach;
  • wydatkach, które nie podlegają opodatkowaniu;
  • zaliczkach i składkach potrącanych przez pracodawcę z wynagrodzenia pracownika

Jeśli pracownik w roku podatkowym pracował u kilku pracodawców, każdy z nich musi wystawić swoim pracownikom PIT-11 do 1 marca.

Jak otrzymać PIT-11 od pracodawcy?

Obowiązkiem pracodawcy jest wysłanie deklaracji do swoich pracowników. W pierwszej kolejności pracodawca wysyła PIT do właściwego urzędu skarbowego, a następnie do końca lutego wysyła go do pracowników. Pracownik może otrzymać PIT-11 na 3 sposoby: osobiście, pocztą lub elektronicznie. Pracodawca musi wystawić PIT-11 każdemu pracownikowi, który przynajmniej raz otrzymał wynagrodzenie w wysokości powyżej 200 zł.

Nawet jeśli pracodawca nie wysłał PIT-11 do pracownika, nie zwalnia go to z obowiązku przed wypłatą. W 2023 roku PIT-11 musi być obliczony do 2 maja.

Co zrobić, jeśli pracownik nie otrzymał PIT-11?

Jeśli pracownik nie otrzyma swojej deklaracji PIT w terminie, czyli do początku marca, należy podjąć kilka kroków:

  • skontaktować się z pracodawcą, jego księgowym lub działem kadr i poinformować o tym. Czasami PIT-11 wysyłany jest pocztą, więc czas dostarczenia może się wydłużyć;
  • dowiedzieć się, jakie są przyczyny opóźnienia i poprosić o ponowne wysłanie PIT-u. Można również poprosić o przesłanie go na adres e-mail, co może pomóc w szybszym jego otrzymaniu.

Jeśli powyższe wskazówki nie przyniosą skutku, powinieneś złożyć skargę na pracodawcę w lokalnym urzędzie skarbowym. Jeśli inspektorat nie odpowie na odwołanie pracownika, trzeba osobiście zebrać niezbędne dane i złożyć zeznanie podatkowe bez PIT-11. Można to zrobić na swoim profilu na oficjalnej stronie podatki.gov.pl korzystając z profilu e-PIT.

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: pit.pl
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom