Безкоштовні квартири в Плоцьку для біженців з України. Хто організатор?

Безкоштовні квартири в Плоцьку для біженців з України. Хто організатор?

Додано: 
Pomieszczenie w trakcie remontu. Zdjęcie ilustracyjne
Pomieszczenie w trakcie remontu. Zdjęcie ilustracyjne Джерело: shutterstock.com / FOTOGRIN
Ужонд міста Плоцьк підписав угоду з Фондом Leroy Merlin і передасть біженцям з України 7 квартир. Мета акції допомогти громадянам України, які втратили житло.

4 серпня, місто Плоцьк і Фонд Леруа Мерлена підписали угоду про допомогу біженцям з України.Співпраця міста Плоцьк та Фонду Леруа Мерлена спрямована на реалізацію благодійної діяльності, в тому числі у сфері соціальної допомоги та соціального забезпечення, а також полягає у реалізації програм допомоги в Плоцьку для біженців з України, які проживають на території Польщі.

Як допомагатимуть біженцям з України?

У рамках співпраці місто Плоцьк надасть 7 квартир у Плоцьку на вул. Міцкевича, Сєнкевича, Пщела, Бартнича, Слодова, Склодовська та Коротка. Приміщення однокімнатні площею від 18 до 30 м. Фонд Леруа Мерлен зробить матеріальну пожертву у вигляді будівельних та оздоблювальних матеріалів, покриє витрати на їх транспортування та покриє витрати на монтажні послуги. Загальна вартість допомоги становитиме понад 240 тисяч злотих. До кінця жовтня 2022 року приміщення буде відремонтовано в рамках співпраці Міста та Фонду, а потім вони будуть надані родинам біженців з України.

У рамках співпраці місто Плоцьк надасть 7 квартир у Плоцьку на вул. Міцкевича, Сєнкевича, Пщела, Бартнича, Слодова, Склодовська та Коротка. Приміщення однокімнатні площею від 18 до 30 м. Фонд Леруа Мерлен зробить матеріальну пожертву у вигляді будівельних та оздоблювальних матеріалів, покриє витрати на їх транспортування та покриє витрати на монтажні послуги. Загальна вартість допомоги становитиме понад 240 тисяч злотих. До кінця жовтня 2022 року приміщення буде відремонтовано в рамках співпраці Міста та Фонду, а потім вони будуть надані родинам біженців з України.

Czytaj też:
Щецинський університет створив мовний посібник для українців в чотирьох мовах.

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Джерело: Oficjalny strona Miasta Płocka
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ініціатива, яку фінансує Fundacja Tygodnika WPROST в рамках програми: Допомога українським журналістам