Darmowe mieszkania w Płocku dla uchodźców z Ukrainy. Kto jest organizatorem?

Darmowe mieszkania w Płocku dla uchodźców z Ukrainy. Kto jest organizatorem?

Dodano: 
Pomieszczenie w trakcie remontu. Zdjęcie ilustracyjne
Pomieszczenie w trakcie remontu. Zdjęcie ilustracyjne Źródło:shutterstock.com / FOTOGRIN
Urząd Płocki podpisał umowę z Fundacją Leroy Merlin i przekaże 7 mieszkań dla uchodźców z Ukrainy. Celem akcji jest pomoc obywatelom Ukrainy, którzy stracili swoje domy.

4 sierpnia Miasto Płock i Fundacja Leroy Merlin podpisały porozumienie w sprawie pomocy uchodźcom z Ukrainy. Współpraca Miasta Płock z Fundacją Leroy Merlin ma na celu realizację działań charytatywnych, w tym z zakresu pomocy społecznej i socjalnej, a także programów pomocowych w Płocku dla uchodźców z Ukrainy przebywających w Polsce.

Jak będzie wyglądała pomoc dla uchodźców z Ukrainy?

W ramach współpracy Miasto Płock przekaże 7 mieszkań w Płocku przy ul. Mickiewicza, Sienkiewicza, Pszczelej, Bartniczej, Słodowej, Skłodowskiej i Krótkiej. Lokale mają od 18 do 30 metrów. Fundacja Leroy Merlin przekaże darowiznę rzeczową w postaci materiałów budowlanych i wykończeniowych, pokryje koszty ich transportu oraz pokryje koszty usług montażowych. Całkowity koszt pomocy wyniesie ponad 240 tys. zł. Do końca października 2022 roku w ramach współpracy Miasta i Fundacji lokale zostaną wyremontowane, a następnie udostępnione rodzinom uchodźców z Ukrainy.

Nie wiadomo jeszcze, kiedy odbędzie się proces wyboru oraz jakie kryteria i warunki zostaną zastosowane przy ustalaniu przyszłych właścicieli mieszkań.

Czytaj też:
Uniwersytet Szczeciński stworzył przewodnik językowy dla Ukraińców w czterech językach

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: Oficjalny strona Miasta Płocka
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom