Uniwersytet Szczeciński stworzył przewodnik językowy dla Ukraińców w czterech językach

Uniwersytet Szczeciński stworzył przewodnik językowy dla Ukraińców w czterech językach

Dodano: 
Słownik-książka. Zdjęcie ilustracyjne
Słownik-książka. Zdjęcie ilustracyjne Źródło: shutterstock.com / Anna Gawlik
Uniwersytet Szczeciński opublikował na swojej oficjalnej stronie uniwersalny słowniczek ukraińsko-polsko-niemiecko-angielski, który powinien być przydatny dla uchodźców z Ukrainy. „Mamy nadzieję, że opracowanie ułatwi naszym Gościom odnalezienie się w nowych warunkach” – napisano.

Językoznawcy i naukowcy Uniwersytetu Szczecińskiego pracowali nad słownikiem „Językowe SOS”, który powstał z myślą o uchodźcach z Ukrainy. Projekt został sfinansowany z budżetu gminy Szczecin. Przewodnik jest przygotowany w czterech językach – oprócz polskiego i ukraińskiego jest też angielski i niemiecki.

Słownik jako wyraz solidarności

We wstępie do słownika czytamy, że jest to przejaw akademickiej solidarności społeczności Uniwersytetu Szczecińskiego z Ukraińcami, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia Ukrainy w wyniku rosyjskiej agresji.

„Wiemy, że sytuacja, w jakiej znaleźli się nasi ukraińscy Goście, jest zmienna, dlatego ukraińsko-polski słowniczek wzbogaciliśmy o słownictwo angielskie i niemieckie, niezbędne w Europie. Mamy nadzieję, że rozmówki pomogą Wam odnaleźć się w naszym kraju w codziennych życiowych sytuacjach” – pisze Ewa Kołodziejek we wstępie.

Słownik dla Ukraińców

Jak zauważyła w komentarzu we wstępie kierownik projektu Ewa Kołodziejek, przewodnik językowy zawiera podstawowe słownictwo potrzebne u lekarza, w aptece, w sklepie, w restauracji, na poczcie, w urzędzie, w transporcie oraz w mieście.

W treści książki czytamy, że nowych słów można nauczyć się w następujących tematach: zwroty grzecznościowe, pozdrowienia/pożegnania, prezentacja, komunikacja, życzenia/prośby/rekomendacje, podziękowania/wyrazy satysfakcji, przeprosiny/wyrazy żalu, liczby, godzina/kalendarz, pory dnia, dni tygodnia, miesiące, pory roku, u lekarza, części ciała, apteka, zakupy, sklep spożywczy, odzież/obuwie, w biurze, w mieście, w restauracji, w pracy, wypadek/nagły incydent.

Gdzie znajdę słownik?

Słownik dostępny jest w pliku PDF i można go pobrać z oficjalnej strony Uniwersytetu Szczecińskiego.

Czytaj też:
Darmowe komputery dla uchodźców z Ukrainy. Ruszyła nowa akcja pomocowa

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: Uniwersytet Szczeciński
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom